Auteur: Dennis Dallau

Petitie Oeververbinding Oost-Oost

Beste Buren,

Op dinsdag 5 maart jl. is door samenwerkende organisaties Impact Oeververbinding Oost-Oost opgericht. IM-pact staat voor Integraal Metropoolregio-pact. Al negen bewonersorganisaties in Capelle aan den IJssel en Rotterdam zijn reeds aangesloten, met ‘n korte uitleg over het waarom.

De A16, Kralingseplein, Maasboulevard en Algracorridoor slibben steeds meer dicht, dagelijkse files, ‘s ochtends, ‘s avonds. Je komt de wijk dan niet meer in of uit. Files worden niet meer gemeld. Om dit jaren slepende probleem op te lossen zijn door het Rijk en Provincie Zuid-Holland 245 miljoen euro’s beschikbaar gesteld. Stad Rotterdam en de Metropoolregio plussen dit verder op met nog te verwerven investeringsgelden. Twee varianten qua oeververbindingen liggen nog voor, namelijk:

1) Een oeververbinding van De Esch naar het toekomstige Feyenoord City, de zogeheten Oost-variant.

Helaas zorgt dit in het geheel niet voor verlichting verkeersdruk van verkeer op Algeracorridor, A16 en Kralingseplein. Met toekomstige bouwprogramma’s in Rivium, Fascinatio, Feyenoord City, Krimpenerwaard en De Esch zal de filefijnstofuitstoot verder toenemen. Rapport dat ter onderbouwing gebruikt is, is zichtbaar geschreven ter ondersteuning van een oeververbinding naar Rotterdam-Zuid via De Esch.

2) Een oeververbinding bij Ridderkerk, de zogeheten Oost-Oost-variant, waardoor verkeer direct vanaf A16 via de reeds aangelegde A38 en de nog aan te leggen oeververbinding de Krimpenerwaard in kan. Alle autoverkeer vanuit het zuiden voor de Krimpenerwaard hoeft dan niet meer over het Kralingseplein en de Algrabrug. Dat scheelt tienduizenden autobewegingen per dag.

Wilt u dat er nu eindelijk eens wat gedaan gaat wordt aan het landelijk grootste verkeersprobleem? Steun dan deze petitie, want vanuit diverse hoeken is er sterke lobby voor de slechte Oost-variant. Hoe meer hoe beter, dus stuur deze door en zorg dat iedereen in de familie en vriendenkring de petitie ondertekent.

Namens de samenwerkende organisaties vertegenwoordigd in IM-pact Oeververbinding Oost-Oost, Alvast dank, Jasper Hooijkaas

link naar petitie

Werkzaamheden langs de Fascinatio Boulevard

Verplaatsen bomen

De gemeente heeft opdrachtgegeven aan het bedrijf Arjan Zoontjes BV om vier moeraseiken die langs de Fascinatio Boulevard staan te verplaatsen. De uitvoering van deze werkzaamheden staan voor 7 en 8 maart gepland. Het gaat om één boom die verplaatst moet worden in verband met de aanleg van de nieuwe brug bij de Priamsingel. Deze boom wordt zo’n 30 m verplaatst en bij nummer 622 herplant. Het verplaatsen van de boom kan enige verkeershinder kan geven, de werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten de spitsuren uitgevoerd om eventuele overlast te beperken.

Aan de noordzijde van de boulevard, naast het gezondheidscentrum, zijn de voorbereidingen voor de bouw van het project Forum gestart. Er worden hier drie moeraseiken verplaatst. Een boom wordt slechts enkele meters verplaats, twee ander bomen worden verplaats naar de zuidzijde van Fascinatio boulevard. Ook hier wordt zoveel mogelijk buiten de spitsuren gewerkt. Parkeerplaatsen worden in verband met de veiligheid tijdelijk afgesloten. De bomen worden herplant ter hoogte van Fascinatioboulevard 708, bouwlocatie AllSafe en Fascinatioboulevard nabij 806 , tijdelijke parkeerplaats. Om de boom te kunnen herplanten worden de hier gelegen fietspaden tijdelijk afgesloten. In het nieuwbouw plan Forum en het bouwplan op de tijdelijke parkeerplaats is voorzien in de aanplant van groen en bomen. Verplaatsen WAS-paal

Aan de zuidzijde van Fascinatio staat langs de Fascinatioboulevard nabij de kruising met de 2de Terralaan een WAS-paal. Dit is de sirene die op eerste maandag van de maand om 12:00 uur wordt getest. Deze paal zal eind maart, begin april 2019, worden verplaatst. Dit is noodzakelijk omdat de paal op de in en uitrit van het hier gelegen bouwkavel staat. Met de verkoop van het kavel moet ook de mast worden verplaatst. De mast gaat naar de groenstrook die tussen de rijbaan en het fietspad is gelegen. Siemens zal, namens de eigenaar, de werkzaamheden uitvoeren. De hiervoor benodigde kraan staat op de tijdelijke parkeerplaats. In verband met veiligheid wordt het fietspad ter plekke afgesloten, de rijbaan is wel gewoon open. De werkzaamheden nemen naar verwachting één dag in beslag en worden zoveel mogelijk buiten de spits uitgevoerd. Zodra de definitieve planning bekend is zullen wij u hierover informeren.

Contactgegevens

Adresgegevens

Huis van de Wijk Fascinatio
Fascinatio Boulevard 466
2909VA Capelle aan den IJssel
© 2020 Fascinatio. Alle rechten voorbehouden.