Skip to main content
[yl_site_name] basisschool de Wonderwind

Fascinatio de Wonderwind

De wijk is geïnspireerd op het boek ‘Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. Het is een sprookjes- en prentenboek over de elementen, de natuur en de oorsprong van het leven.

Verbazing, verwondering en ontmoeting staan in het boek centraal. De harmonieuze wereld uit het boek is zo veel mogelijk naar Fascinatio vertaald.

Dit uit zich in de straatnamen, de veel kleine speelplekken en het autoluwe Ontmoetingspad. Ook het ontwerp van de negen bruggen en de architectuur van de woningen, die teruggrijpt op die van de jaren dertig, is geïnspireerd op het boek.