Skip to main content
Welzijn Capelle in Fascinatio

Welzijn Capelle

Welzijn Capelle biedt ondersteuning en begeleiding aan Capellenaren. Vanuit het hart, omdat iedereen ertoe doet. Door te verbinden en te versterken, werkt Welzijn Capelle aan een Capelse samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar. Welzijn Capelle biedt hulp, informatie en advies. Wij stimuleren vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de wijk versterken. Zo komt er meer sociale samenhang, veiligheid en samenwerking tussen partners in de wijk. Kijk eens op www.welzijncapelle.nu voor meer informatie en wat Welzijn Capelle voor u kan betekenen.

Heb je vragen? Dan is Arjan Weger de contactpersoon voor onze wijk en bereikbaar via mail adeweger@welzijncapelle.nu

Voor jongeren gerelateerde vragen zijn Jongerencoach Jean-Paul Alspeer en Jongerenwerker Cedric Krolis bereikbaar.