Skip to main content

WOP Fascinatio

Het WOP Fascinatio staat voor WijkOverlegPlatform Fascinatio. Dit is een door de Gemeente geformaliseerd platform waarbinnen Gemeente , zowel ambtenaren als bestuur, bewoners en bij de wijk betrokken maatschappelijke instellingen en bedrijven met elkaar communiceren over zaken van algemeen belang die op Fascinatio betrekking hebben.

Het WOP Fascinatio heeft een kernteam (DB) gevormd door een aantal bewoners, allen vrijwilligers. Zij coördineren werkgroepen en hebben elk een aandachtsgebied. Het WOP DB Fascinatio probeert zoveel mogelijk de samenwerking te bevorderen tussen bij de wijk betrokken partijen en bewoners.

Het DB inventariseert wensen en opmerkingen van bewoners en zet deze op de agenda van 1 van de 4 WOP vergaderingen. Het DB initieert en organiseert ook zaken om Groen en buitenruimten te verbeteren of om sociale cohesie te bevorderen.

Het WOP ontvangt een jaarlijks budget van de Gemeente voor bewonersprojecten. Een gedeelte van het budget gaat naar Maak Capelle waarvan projecten kunnen worden gefinancierd. Het budget wordt door de Gemeente en Maak Capelle beheerd. Het WOP legt jaarlijks en na afloop van projecten financiële verantwoording af aan de Gemeente en Maak Capelle.

Bewoners kunnen aan het WOP een financiële bijdrage vragen voor leuke wijkinitiatieven. Het WOP DB bepaalt of de gevraagde bijdrage binnen de doelstelling en de capaciteit van het budget valt en of de bijdrage kan worden toegekend.

Een greep uit de projecten en zaken die het WOP initieert, organiseert en ondersteunt:

Vuurwerkopruimactie – Kerstboomopruimactie – Container Adoptieplan – Realisatie Toekomstagenda – Ontwikkeling en ondersteuning Stadslandbouw en Groene Parkrand – Kwaliteitsbewaking onderhoud Groen en onderhoud Buitenruimten – Digitalisering WOP Fascinatio – Besteding Ville Fleurie gelden – Organisatie 4 WOP vergaderingen – Aandacht voor parkeren in de wijk – Aandacht voor invulling lege kavels in de wijk – organisatie voorjaars/zomermarkt, organisatie samenwerkingsproject wijkfeest – communicatie in de wijk – bijwonen van overleg en besprekingen bij de Gemeente over zaken die Fascinatio aangaan, bijhouden van een website Fascinatio – bijhouden overige social media – algehele ondersteuning bij wijkactiviteiten etc.

Het dagelijks bestuur bestaat in 2022 uit:

Marianne de Veer, Marike Corver, Rob Verduin, George Westerbeek en Patrick van der Ende.

WOP Fascinatio is eenvoudig te bereiken via ons contactformulier.

email : info@fascinatio.nl

vergaderdata voor 2023:

8 maart 2023 , 20.00 – 22.30 uur

1 juni 2023 , 20.00 – 22.30 uur

30 augustus 2023, 20.00 – 22.30 uur

1 november 2023 , 20.00 – 22.30 uur