WOP Fascinatio

Het WOP Fascinatio staat voor WijkOverlegPlatform Fascinatio. Dit is een door de Gemeente geformaliseerd platform waarbinnen Gemeente , zowel ambtenaren als bestuur, bewoners en bij de wijk betrokken maatschappelijke instellingen en bedrijven met elkaar communiceren over zaken van algemeen belang die op Fascinatio betrekking hebben. Het WOP Fascinatio heeft een kernteam (allen vrijwilligers), gevormd door een aantal bewoners. Zij coördineren een werkgroep en hebben elk een aandachtsgebied. Het WOP-team Fascinatio probeert zoveel mogelijk de samenwerking te bevorderen tussen bij de wijk betrokken partijen en bewoners. Het kernteam inventariseert wensen en opmerkingen van bewoners en zet deze op de agenda van 1 van de 4 WOP vergaderingen. De data van de WOP vergaderingen zijn terug te vinden in onze online kalender. Het kernteam initieert en organiseert ook zaken om Groen en buitenruimten te verbeteren of om sociale cohesie te bevorderen. Het WOP ontvangt een jaarlijks budget van de Gemeente voor bewonersprojecten. Het budget wordt door de Gemeente beheerd. Bewoners kunnen voor een wijk-activiteit een financiële bijdrage vragen aan het WOP. Het kernteam van het WOP bepaalt of de gevraagde bijdrage binnen de doelstelling en de capaciteit van het budget valt en of de bijdrage kan worden toegekend. Het WOP legt jaarlijks (financiële) verantwoording af aan de Gemeente middels een jaarverslag.

Een greep uit de projecten en zaken die het WOP initieert, organiseert en ondersteunt:

Vuurwerkopruimactie – Kerstboomopruimactie – Container Adoptieplan – Realisatie Toekomstagenda – Ontwikkeling en ondersteuning Stadslandbouw – Kwaliteitsbewaking onderhoud Groen en onderhoud Buitenruimten – Digitalisering WOP Fascinatio – Besteding Ville Fleurie gelden – Organisatie 4 WOP vergaderingen – Aandacht voor parkeren in de wijk – Aandacht voor invulling lege kavels in de wijk – organisatie voorjaars/zomermarkt, organisatie samenwerkingsproject wijkfeest – communicatie in de wijk – bijwonen van overleg en besprekingen bij de Gemeente over zaken die Fascinatio aangaan, bijhouden van een website Fascinatio – bijhouden overige social media – algehele ondersteuning bij wijkactiviteiten etc.

Het kernteam 2018 bestaat uit:

  • Jasper Hooijkaas – Groen en Buitenruimten
  • Shai Bissumbhar – Jeugdproblematiek
  • Audrey Zielinski – Communicatie
  • Rob Verduin – Stadslandbouw
  • Marco ’t Hoen – organisatie Samen voor zichtbaar groen
  • George Westerbeek – Stadslandbouw, beheer en onderhoud
  • Marike Korver – organisatie diverse activiteiten buurtgroep
  • Aat Mannak – beheer buurthuis
  • Marianne de Veer – Activiteiten en algehele coördinatie
  • Vacature – Verkeer en Veiligheid
In 2017 zijn bewoners Marco ’t Hoen en Peter Dourlein aangeschoven als actieve vrijwilligers. Zij hebben zich samen met Jasper Hooijkaas en Rob Verduin hard gemaakt om een 2e windturbine te voorkomen. Marco ’t Hoen heeft tevens een aantal mooie digitale kaarten van de wijk gemaakt waarop oa de AED apparaten en de kunstroute te bekijken zijn.

WOP Fascinatio is eenvoudig te bereiken via ons contactformulier.

De WOP vergaderingen zijn in 2018 op: 15 februari, 6 juni, 26 september en 21 november.

De WOP vergaderingen zijn in 2019 op: 6 februari, 10 april, 4 september en 13 november.

Coactgegevens

Adresgegevens

Fascinatio Boulevard 1148
2909 VA Capelle a/d IJssel

Bereikbaarheid

Ma t/m vr 08.00 - 20.00 uur
Za 09.00 - 17.00 uur
© 2018 Fascinatio. Alle rechten voorbehouden.