WOP Fascinatio

Het WOP Fascinatio staat voor WijkOverlegPlatform Fascinatio. Dit is een door de Gemeente geformaliseerd platform waarbinnen Gemeente , zowel ambtenaren als bestuur, bewoners en bij de wijk betrokken maatschappelijke instellingen en bedrijven met elkaar communiceren over zaken van algemeen belang die op Fascinatio betrekking hebben.

Het WOP Fascinatio heeft een kernteam (allen vrijwilligers), gevormd door een aantal bewoners. Zij coördineren een werkgroep en hebben elk een aandachtsgebied. Het WOP-team Fascinatio probeert zoveel mogelijk de samenwerking te bevorderen tussen bij de wijk betrokken partijen en bewoners.

Het kernteam inventariseert wensen en opmerkingen van bewoners en zet deze op de agenda van 1 van de 4 WOP vergaderingen. Het kernteam initieert en organiseert ook zaken om Groen en buitenruimten te verbeteren of om sociale cohesie te bevorderen.

Het WOP ontvangt een jaarlijks budget van de Gemeente voor bewonersprojecten. Het budget wordt door de Gemeente beheerd. Bewoners kunnen voor een wijk-activiteit een financiële bijdrage vragen aan het WOP.

Het kernteam van het WOP bepaalt of de gevraagde bijdrage binnen de doelstelling en de capaciteit van het budget valt en of de bijdrage kan worden toegekend. Het WOP legt jaarlijks (financiële) verantwoording af aan de Gemeente middels een jaarverslag.

Een greep uit de projecten en zaken die het WOP initieert, organiseert en ondersteunt:

Vuurwerkopruimactie – Kerstboomopruimactie – Container Adoptieplan – Realisatie Toekomstagenda – Ontwikkeling en ondersteuning Stadslandbouw – Kwaliteitsbewaking onderhoud Groen en onderhoud Buitenruimten – Digitalisering WOP Fascinatio – Besteding Ville Fleurie gelden – Organisatie 4 WOP vergaderingen – Aandacht voor parkeren in de wijk – Aandacht voor invulling lege kavels in de wijk – organisatie voorjaars/zomermarkt, organisatie samenwerkingsproject wijkfeest – communicatie in de wijk – bijwonen van overleg en besprekingen bij de Gemeente over zaken die Fascinatio aangaan, bijhouden van een website Fascinatio – bijhouden overige social media – algehele ondersteuning bij wijkactiviteiten etc.

Het kernteam 2020 bestaat uit:

    Marianne de Veer, Marike Corver, Audrey Zielinski, Rob Verduin, Marco ’t Hoen, George Westerbeek.

WOP Fascinatio is eenvoudig te bereiken via ons contactformulier.

De WOP vergaderingen zijn in 2018 op: 15 februari, 6 juni, 26 september en 21 november.

notulen 15 februari

notulen 6 juni

notulen 26 september

notulen 21 november

De WOP vergaderingen zijn in 2019 op: 6 februari, 10 april, 4 september en 13 november.

notulen 6 februari

notulen 10 april

notulen 4 september

De vergaderingen voor 2020: 19/2 23/4 23/9 en 18/11

concept notulen 19 februari

Contactgegevens

Adresgegevens

Huis van de Wijk Fascinatio
Fascinatio Boulevard 466
2909VA Capelle aan den IJssel
© 2020 Fascinatio. Alle rechten voorbehouden.