Skip to main content
Ville Fleurie Fascinatio

Ville Fleurie Fascinatio

| Audrey Zielinski |

Beste buren,

Het is weer voorjaar. In de Flatusstraat zijn er een aantal bomen geplant waar het heel gezellig is als daar mooie plantjes om de boom worden geplant. Uiteraard zijn er in de wijk nog veel meer plaatsen waar dat in de buitenruimte kan. Heeft u zo’n plaats waar u het leuk vind om het een en ander aan plantjes te planten laat het ons dan per mail weten. Het WOP Fascinatio geeft u dan budget om hier wat plantjes voor te kopen. Hier zijn wel een paar afspraken aan verbonden.

De plantjes dienen tijdens het seizoen door u te worden onderhouden. Maak een foto van de plaats en het WOP Fascinatio geeft u dan budget voor de plantjes. Na het planten kunnen de bonnetjes bij het WOP worden ingeleverd waarna u het voorgeschoten bedrag terugkrijgt.

Het budget is alleen voor plantjes in de openbare ruimte. Aanvraag kan worden gedaan via e-mail: info@fascinatio.nl

WOP team Groen en Buitenruimte Jasper Hooijkaas