Skip to main content

WOP FASCINATIO BIJEENKOMST OP WOENSDAG 12 JUNI VAN 20.00-21.30 UUR

Komende woensdag 12 juni is er weer een gewone WOP Fascinatio bijeenkomst. Start om 20.00 uur in het Huis van de wijk Fascinatio . Einde 21.30 uur

Dit keer 2 hoofdonderwerpen op de agenda:

1. Presentatie ontwikkelingen Oostflank door een vertegenwoordiging van de gemeente Rotterdam en daarbij komen toekomstige ontwikkelingen Capelse Brug omgeving aan bod. Welke gevolgen kan dit alles voor Fascinatio en haar bewoners hebben.?

2. Wat te doen met huidige geluidsoverlast metrotracé langs Fascinatio? Discussie en mogelijke aanpak.

U bent van harte welkom!

Lintjesregen voor Fascinatio vrijwilligers

Op vrijdag 26 april werden 3 bewoners uit Fascinatio, Marike Corver, Rob Verduin en Marianne de Veer om de tuin geleid en met een mooi verhaal naar het Van Cappellenhuis gelokt. Daar mochten zij tot hun grote verrassing een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen voor o.a. hun jarenlange vrijwillige en belangeloze inzet voor de wijk Fascinatio, basisschool de Vijfster en andere organisaties.
Lintjesregen 2024
Fotograaf Jan Kok.

GLASVEZELNIEUWS

Hierboven een plaatje met het traject van de boring (rode lijn).

Tijdens een WOP-avond is gevraagd naar de stand van zaken over de ingebruikname van het glasvezelnetwerk in Fascinatio. Op dat moment was de situatie dat er eerst nog een verbinding onder de Abram van Rijckevorselweg gelegd moet worden voor het signaal.Intussen is er glasvezelnieuws:

Op maandag 22 t/m dinsdag 23 april 2024 is een gestuurde boring gepland om te worden uitgevoerd aan de Onacklaan van Fascinatio.

Een gestuurde boring is een boring waarbij kabels en leidingen worden aangelegd in de grond, zonder dat er sprake is van een open geul. Dit gebeurt door middel van een boorkop die door computers wordt bestuurd over een traject vanuit een intrede punt naar een uittrede punt. Nadat de buis is aangebracht moeten de kabels er in geblazen en gelast worden. De verwachting is dat dit tot eind juni 2024 gaat duren.Daarna kan de aannemer Volker Wessel Telecom in opdracht van Open Dutch Fiber de huisaansluitingen gaan maken voor de wijk Fascinatio.

Voor vragen over de aanleg van de boring en het glasvezelnetwerk kan contact opgenomen worden door een mail te sturen naar info@opendutchfiber.nl of te bellen naar 088 1633 633. Bekijk ook de veel gestelde vragen op opendutchfiber.nl. De bewoners bij de boring worden apart met een brief geïnformeerd door de aannemer.

Uit het wethoudersspreekuur Fascinatio

Bewoners en het WOP DB hebben zorgen geuit over de volgende onderwerpen. Bij werkzaamheden en calamiteiten op de A16 en de Van Brienenoordbrug is het vrijwel onmogelijk om de wijk in en uit te komen. Wat is dan het plan bij ernstige calamiteiten? Graag info aan bewoners!

Gezien de ontwikkelingsplannen aan de Oostflank Rotterdam en ook Brainpark 3 in Fascinatio zou het zo maar kunnen dat de tijdelijke Parkeerplaats in Fascinatio bij Kralingse Zoom gaat verdwijnen. Parkeermogelijkheden worden dan duidelijk beperkt. Het staat nu al vol tijdens werkweken. Hoe kan de gemeente hierop inspelen zodat er voldoende parkeerplaatsen in Fascinatio gewaarborgd blijven?

De daklozen opvang van het Leger des Heils gaat tijdelijk verplaatst worden vanwege herinrichting van die kavel. De exacte locatie is nog niet bekend maar blijft mogelijk in omgeving Capelse Brug. Er wordt een gesprek gepland met WOP DB en betrokken instanties.

Ook is door het WOP DB opnieuw de verloedering van het looppad tussen Caapse Hoek en het perron van Capelse Brug onder de aandacht gebracht. Oorzaak is het verdwijnen van de zgn. fietsnieten waardoor iedereen genoodzaakt is zijn fiets neer te leggen. Er is nu ambtelijk de vraag gesteld of er fietsnieten teruggeplaatst kunnen worden op dit gedeeltelijk R’dams grondgebied. Tevens is de vraag gesteld of er kluisjes voor fietsaccu’s bij de bewaakte stalling kunnen komen omdat er veel accu’s worden gestolen.

De komende inloopspreekuren van wijkwethouder Rik van Woudenberg zijn 15 mei;18 september en 20 november van 13:00-14:00 uur.