Skip to main content

Tag: bof

BOF 17/2/21 15.00-16.00 uur

BOF, ‘t Breed Overleg Fascinatio vindt drie maal per jaar plaats. Op de wijk gerichte ondernemers, werkgevers, functionarissen en maatschappelijk middenveld zoals het onderwijscluster zijn een klein uur online met wijkwethouder Maarten Struijvenberg. Verwachtingen over heden en toekomst delen zij met elkaar.

Graag nodig ik jullie uit voor het Breed Overleg Fascinatio op woensdag 17 februari van 15.00 tot 16.00 uur, digitaal via vergaderkamer https://ijsselgemeenten.whereby.com/kamer-11. Het Breed Overleg Fascinatio is een overleg tussen ondernemers, werkgevers, middenstand, maatschappelijk middenveld, bestuurders en wijkgerichte functionarissen. Samen kijken we met wijkwethouder Maarten Struijvenberg naar vandaag en morgen. Wat kunnen we elkaar meegeven vanuit deze Coronaperiode, hoe vinden we de samenwerking en hoe bouwen we aan een toekomstbestendige wijk?

Wij verzoeken u eventuele aandachtspunten in te brengen bij gebiedsregisseur Werner Kasten (w.kasten@capelleaandenijssel.nl of 0651526394). Kort voor aanvang wordt een ‘agenda’ toegestuurd.

Belangrijke Oproep! Quion heeft gevraagd uitleg te kunnen geven over haar visie op (wijk)mobiliteit en stelt het hierbij nadrukkelijk op prijs als naast de wijkvertegenwoordigers uit de OT’s en het WOP (Dagelijks Bestuur WijkOverlegPlatform) juist nu ook de bedrijven aan zowel Capelse als Rotterdamse zijde van de Fascinatio Boulevard aansluiten.

Zoals gebruikelijk zal de gemeente in vogelvlucht de recent opgeleverde en nog te verbouwen kavels tonen. Tevens zal de gemeente u op de hoogte stellen van het RTPF, het Ruimtelijk ToekomstPerspectief Fascinatio. Hoe zal de wijk er in de nabije toekomst uitzien en op welke wijze worden bewoners en wijkgerichte participanten hierbij betrokken?

Kortom, er staat weer van alles op stapel deze bijeenkomst. Log op tijd in en maak ook gerust gebruik van de chat. Hiervan maken we een kopie en plakken dat vast aan een beknopt mededelingenverslag.

Namens de wijkwethouder wordt u nadrukkelijk uitgenodigd present te willen zijn.

Met vriendelijke groet, Werner Kasten Gebiedsregisseur Fascinatio