Skip to main content

Tag: metro

Transformatie Fietsenstalling Capelsebrug

Alvast vooruitlopend op nog meer informatie over dit onderwerp, zoals inzet op deelmobiliteit vanaf onder meer dit metrostation, liet onze wijkwethouder Maarten Struijvenberg ons delen in het bericht dat hij van zijn Rotterdamse collega Judith Bokhove ontving. Reeds lange tijd heeft het WOP DB in verschillende vergaderingen in de stad en de regio hiervoor gepleit. Ook vanuit het OpgaveTeam Parkeren & Verkeer en vanuit Team Buurtpreventie is zelfs van recentere datum nog aandacht gevraagd voor deze drukke OV-omgeving.

“Per 31 augustus 2019 is de overeenkomst van de huur voor de fietsenstalling Capelsebrug met de voormalige beheerder van de stalling SDW opgezegd. Hierna is uitwerking gegeven aan het ontwerp van de nieuwe fietsenstalling en aansluitend de (voorbereidingen van de) aanbesteding. <p>Uitwerking nieuwe fietsenstalling Bij de uitwerking van de nieuwe fietsenstalling was het vanuit capaciteitsvraagstuk en vanuit ruimtelijk vraagstuk wenselijk om de fietsenstalling uit te breiden met de ruimte tot het talud. De nieuwe fietsenstalling wordt een kwalitatieve stalling met een nieuwe loge met zonnepanelen, een hek, dubbellaagse overdekte fietsplekken langs de rand en een aantal groenaanpassingen inclusief het behoud van de bomen op locatie en waterfiltratie overwegingen. Het ontwerp gaat uit van een ruim opgezette stalling met brede gangpaden. Door de rand overdekt tweelaags uit te voeren biedt de stalling ruimte voor meer dan een verdubbeling aan overdekte fietsplekken. Door het middenveld enkellaags te realiseren oogt de stalling ruim en geniet de bezoeker overzicht en oriëntatie. Omdat de nieuwe stalling meer grondgebied beslaat is speciaal gelet op het behoudt van de aanwezige bomen en de natuurlijke waterinfiltratie in de bodem. De bomen zijn inspiratie geweest voor houten gevelbekleding aan de binnenzijde van de stalling.

De huidige fietsenstalling biedt ruimte aan 232 fietsen. De nieuwe fietsenstalling geeft ruimte aan in totaal 667 fietsen, fietsen met krat, buitenmodel fietsen, scooters/ brommers en bakfietsen. Deelmobiliteit is buiten de stalling gerealiseerd. Langs de randen van de fietsenstalling kan dubbellaags overdekt gestald worden. In het midden enkellaags.

Toezicht nieuwe fietsenstalling Het toezicht van de nieuwe fietsenstalling zal uitgevoerd worden door de afdeling Parkeervoorzieningen van Stadsbeheer. De openingstijden zijn op alle dagen van 06.00 tot 01.00 uur, waarbij de sluitingstijd van de fietsenstalling afgestemd is op de laatste metrorit. Het stallen van de fietsen, brommers en scooters is gratis.

Aanbesteding en (voorbereidende) werkzaamheden De voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding zijn gereed. De aanbesteding is eind november uitgezet in de markt en in januari a.s. zal de definitieve gunning plaatsvinden. Vanaf maandag 21 december 2020 zullen al delen van de huidige stalling worden verwijderd. Met de bouw van de nieuwe stalling zal volgens de planning in februari 2021 gestart kunnen worden. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal er een tijdelijke pop-up stalling op één parkeerplaats voor vrachtwagens gerealiseerd worden. Naar verwachting zal de nieuwe fietsenstalling rond eind juni 2021 gereed zijn.”