Skip to main content

Tag: mobiliteit

Inloggegevens: themabijeenkomst Mobiliteit op woensdag 24 maart 2021

Namens de gemeente:

Beste deelnemer,

Recent heeft u zich aangemeld voor een themabijeenkomst Mobiliteit op woensdag 24 maart 2021.

Bijeenkomst 24 maart 2021 (19.30 – 21.00 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel organiseert een digitale bijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen deelnemers meeluisteren en vragenstellen. Deze bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.00 uur en betreft geen formele inspraak. Formele inspraakreacties kunnen per e-mail (rivium@capelleaandenijssel.nl) of per post ingezonden moeten worden.

De bijeenkomst start met een wellkomstwoord inclusief korte update door Andjela Kraljevic (projectleider) gevolgd door presentaties door Rien van der Knaap (verkeersdeskundige) en Patrick van der Graaf (verkeersdeskundige). Daarna kunnen vragen gesteld via de chat-functionaliteit.

Een aantal aandachtspunten

Log op tijd in, dat kan al vanaf 19.15 uur Zet uw microfoon uit. Zo minimaliseren we omgevingsgeluiden en voorkomen we ruis. Om de bijeenkomst zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen, is er vooralsnog geen mogelijkheid om mondeling vragen te stellen. Na afloop van de presentatie is er de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen. Dit kunt u doen via de chat van het (PEXIP) systeem.

Pexip (programma voor video conferenties) De digitale bijeenkomst vindt plaats middels het programma PEXIP (handleiding bijgesloten). U kunt vanaf 19.15 uur inloggen in het systeem. De bijeenkomst start om 19.30 uur. U kunt deelnemen met behulp van de volgende gegevens: Aanmeldingslink: https://pexip.me/meet/57495974 Inlogcode: 345765 OF via de app via conference code: 57495974

Kijk ook eens op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium voor meer informatie over downloads en planning.

Wij hopen u digitaal te ontmoeten.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze richten aan rivium@capelleaandenijssel.nl

Digitale bijeenkomst 24 maart 2021 19.30 uur Mobiliteit

Onderstaande uitnodiging is door de gemeente Huis aan huis verspreid:

Beste bewoner,

Zoals u mogelijk weet heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel op 29 september 2020 Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Met dit besluit is een nieuwe fase van het project begonnen, namelijk de ontwerpfase. In deze ontwerpfase worden onder andere aanvullende onderzoeken met betrekking tot mobiliteit uitgevoerd als onderdeel van de MER-procedure. Daarnaast staan er ontwikkelingen gepland voor de Algeracorridor. Tijdens de WOP vergadering van 17 januari 2021 zijn al twee korte presentaties gegeven over deze onderwerpen.

Via deze brief nodigen we u graag uit voor een (digitale) bijeenkomst waarin we dieper op het onderwerp mobiliteit ingaan. Deze bijeenkomst vindt plaats op

woensdag 24 maart 2021 om 19.30 uur. 
Mobiliteit

Graag informeren we u over wat de (her)ontwikkeling van Rivium en de plannen rondom de Algeracorridor voor uw wijk betekenen in het kader van mobiliteit. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen voor Fascinatio en welke gevolgen zijn er te verwachten? Denk hierbij aan het wegverkeer, het openbaar vervoer en fietsroutes. Hoe hebben deze twee ontwikkelingen met elkaar te maken? Welke verkeersmaatregelen worden genomen? Op welke wijze is de gemeente inmiddels in gesprek met de bewoners? Wat kunnen verder nog doen?

Hoe kunt u deelnemen? 
Op woensdag 24 maart 2021 om 19:30 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee te luisteren en vragen te stellen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl met in het onderwerp “Bijeenkomst Mobiliteit”.

Indien u vooraf al vragen heeft kunt u deze mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl Wij proberen de antwoorden op deze vragen terug te laten komen in de presentatie. Wij hopen u digitaal te ontmoeten op woensdag 24 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

J.M. Meijer
,Afdelingshoofd Stadsontwikkeling (plv.)