Skip to main content

Tag: sedum

Fascinatio vergroenen? Het dak op!

Het opgaveteam Groen heeft de wijkpartners gevraagd te helpen bij het verduurzamen van de wijk. Vergroening speelt hierbij een belangrijke rol. Vanuit de gemeente worden initiatieven genomen in de openbare ruimte. Maar ook als bewoner kunt u uw steentje (in dit geval plantje) bijdragen door uw tuin of dak te vergroenen. Speciaal voor het vergroenen van daken is in samenwerking met Groendakcoach een actie voorbereid.

Wat is een groen dak? Een groen dak is een dak waarop (meestal) sedum vetplantjes zijn aangebracht die goed in ons klimaat passen, weinig onderhoud vragen, wintergroen zijn en leuk bloeien. Groene daken zijn niet alleen mooi maar leveren ook een bijdrage aan de biodiversiteit, het tegengaan van hittestress, isolatie, ontlasten van het riool en een langere levensduur van het dak. Een groen dak bestaat uit meerdere lagen: dakbescherming, drainage/waterbuffering, substraat (voedingsbodem) en beplanting.

Subsidie Om de aanleg van groene daken te stimuleren stelt de gemeente subsidie beschikbaar waarmee circa een derde tot de helft van de uitgaven vergoed kunnen worden. Er wordt € 25,- per vierkante meter subsidie verstrekt tot een maximum van 50% van de totale kosten.

Met elkaar Omdat er in Fascinatio meer behoefte is aan groen, is met de betrokken partijen een actie opgezet waarmee het eenvoudig wordt gemaakt om een groen dak aan te (laten) leggen. Door de samenwerking met Groendakcoach wordt een volledig en voordelig pakket aangeboden waarbij de prijs lager wordt als er meer mensen meedoen! Het pakket bestaat onder andere uit een dakcheck, keuze uit verschillende laagsoorten, laten aanleggen of (met instructie) zelf doen en garantie.

Aanmelden Heeft u interesse in het (laten) aanleggen van een groen dak en wilt u weten of deze actie iets voor u is, meld u zich dan uiterlijk donderdag 9 juli vrijblijvend aan via fascinatio@groendakcoach.nl. Vermeld in uw bericht in ieder geval uw adres en telefoonnummer, om welk(e) dak(en)/verdieping(en) het gaat, de globale oppervlakte en of er grind op het dak ligt.

Nadat u zich heeft aangemeld neemt Groendakcoach contact met u op om de informatie en opties door te spreken waarna u een vrijblijvende offerte ontvangt. Als deze u aanspreekt wordt er een afspraak gemaakt voor een dakcheck en ontvangt u aansluitend de definitieve offerte. Vervolgens beslist u of u akkoord gaat en al dan niet meedoet met één van de uitvoeringsdagen waarin de groene daken over Fascinatio worden uitgerold.

Meer informatie Wilt u meer weten over de gebruikte materialen of kennismaken met Groendakcoach dan bent u op de volgende momenten van harte welkom bij het Huis van de Wijk: zondag 5, maandag 6 en dinsdag 7 juli van 15.00 tot 18.00 uur. Of kijk op www.groendakcoach.nl. Informatie over de subsidieregeling vindt u op www.duurzaamcapelle.nl. Voor overige vragen kunt u een berichtje sturen naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl. Wilt u ook met het vergroenen van uw tuin aan de slag? Kijk dan eens op www.steenbreek.nl.

Bent u een Capelse hovenier of dakaannemer en geïnteresseerd in deze actie? Neem dan contact op met Groendakcoach. Wellicht kunt u meewerken aan dit project!

Fascinatio vergroenen begint op het dak! Doet u ook mee?

foto/credit: Jan Kok © Jan Kok | Boomerang Fotografie