Skip to main content

Tag: vergadering

WOP vergadering 19 mei

Beste bezoeker van WOP Fascinatio,

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst van het WijkOverlegPlatform Fascinatio op woensdag 19 mei a.s. om 19.30 uur. De agenda van deze vergadering alsmede het verslag van de vorige bijeenkomst zijn bijgevoegd. Tijdens de vergadering kunt u vragen stellen via de chat en daarna via info@fascinatio.nl.

De vergadering wordt nog steeds digitaal gehouden. Inloggen kan via de volgende link: https://pexip.me/meet/57495974 Guest code: 648945

U wordt vriendelijk verzocht niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de vergadering in te loggen.

De agenda en het verslag zijn hier terug te lezen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

WOP Fascinatio

Digitale bijeenkomst 24 maart 2021 19.30 uur Mobiliteit

Onderstaande uitnodiging is door de gemeente Huis aan huis verspreid:

Beste bewoner,

Zoals u mogelijk weet heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel op 29 september 2020 Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Met dit besluit is een nieuwe fase van het project begonnen, namelijk de ontwerpfase. In deze ontwerpfase worden onder andere aanvullende onderzoeken met betrekking tot mobiliteit uitgevoerd als onderdeel van de MER-procedure. Daarnaast staan er ontwikkelingen gepland voor de Algeracorridor. Tijdens de WOP vergadering van 17 januari 2021 zijn al twee korte presentaties gegeven over deze onderwerpen.

Via deze brief nodigen we u graag uit voor een (digitale) bijeenkomst waarin we dieper op het onderwerp mobiliteit ingaan. Deze bijeenkomst vindt plaats op

woensdag 24 maart 2021 om 19.30 uur. 
Mobiliteit

Graag informeren we u over wat de (her)ontwikkeling van Rivium en de plannen rondom de Algeracorridor voor uw wijk betekenen in het kader van mobiliteit. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen voor Fascinatio en welke gevolgen zijn er te verwachten? Denk hierbij aan het wegverkeer, het openbaar vervoer en fietsroutes. Hoe hebben deze twee ontwikkelingen met elkaar te maken? Welke verkeersmaatregelen worden genomen? Op welke wijze is de gemeente inmiddels in gesprek met de bewoners? Wat kunnen verder nog doen?

Hoe kunt u deelnemen? 
Op woensdag 24 maart 2021 om 19:30 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee te luisteren en vragen te stellen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl met in het onderwerp “Bijeenkomst Mobiliteit”.

Indien u vooraf al vragen heeft kunt u deze mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl Wij proberen de antwoorden op deze vragen terug te laten komen in de presentatie. Wij hopen u digitaal te ontmoeten op woensdag 24 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

J.M. Meijer
,Afdelingshoofd Stadsontwikkeling (plv.)

BOF 17/2/21 15.00-16.00 uur

BOF, ‘t Breed Overleg Fascinatio vindt drie maal per jaar plaats. Op de wijk gerichte ondernemers, werkgevers, functionarissen en maatschappelijk middenveld zoals het onderwijscluster zijn een klein uur online met wijkwethouder Maarten Struijvenberg. Verwachtingen over heden en toekomst delen zij met elkaar.

Graag nodig ik jullie uit voor het Breed Overleg Fascinatio op woensdag 17 februari van 15.00 tot 16.00 uur, digitaal via vergaderkamer https://ijsselgemeenten.whereby.com/kamer-11. Het Breed Overleg Fascinatio is een overleg tussen ondernemers, werkgevers, middenstand, maatschappelijk middenveld, bestuurders en wijkgerichte functionarissen. Samen kijken we met wijkwethouder Maarten Struijvenberg naar vandaag en morgen. Wat kunnen we elkaar meegeven vanuit deze Coronaperiode, hoe vinden we de samenwerking en hoe bouwen we aan een toekomstbestendige wijk?

Wij verzoeken u eventuele aandachtspunten in te brengen bij gebiedsregisseur Werner Kasten (w.kasten@capelleaandenijssel.nl of 0651526394). Kort voor aanvang wordt een ‘agenda’ toegestuurd.

Belangrijke Oproep! Quion heeft gevraagd uitleg te kunnen geven over haar visie op (wijk)mobiliteit en stelt het hierbij nadrukkelijk op prijs als naast de wijkvertegenwoordigers uit de OT’s en het WOP (Dagelijks Bestuur WijkOverlegPlatform) juist nu ook de bedrijven aan zowel Capelse als Rotterdamse zijde van de Fascinatio Boulevard aansluiten.

Zoals gebruikelijk zal de gemeente in vogelvlucht de recent opgeleverde en nog te verbouwen kavels tonen. Tevens zal de gemeente u op de hoogte stellen van het RTPF, het Ruimtelijk ToekomstPerspectief Fascinatio. Hoe zal de wijk er in de nabije toekomst uitzien en op welke wijze worden bewoners en wijkgerichte participanten hierbij betrokken?

Kortom, er staat weer van alles op stapel deze bijeenkomst. Log op tijd in en maak ook gerust gebruik van de chat. Hiervan maken we een kopie en plakken dat vast aan een beknopt mededelingenverslag.

Namens de wijkwethouder wordt u nadrukkelijk uitgenodigd present te willen zijn.

Met vriendelijke groet, Werner Kasten Gebiedsregisseur Fascinatio

Uitnodiging tot het bijwonen van de digitale WOP Fascinatio bijeenkomst op woensdag 23 september a.s.

21/9/20 19.03 uur: Update met inloggevens:

Beste bewoner,

Zoals reeds eerder gecommuniceerd krijgt u hierbij de inloggegevens voor de digitale WOP-vergadering van Fascinatio op woensdag 23 september.

De vergadering start om 20.00 uur. U kunt vanaf 19.45 inloggen via onderstaande link.

U heeft dan de inlogcode nodig die hieronder staat vermeld. U heeft een werkende internetverbinding nodig. Tevens dient u te beschikken over een microfoon en camera.

Indien u via een laptop of computer inlogt, kunt u gewoon op de link klikken. Indien u dit via een I-pad/tablet of telefoon doet, moet u de app downloaden. Wanneer u via de I-pad/tablet of telefoon op de link klikt, wordt u automatisch verwezen naar de app die u moet downloaden. Wacht niet tot woensdagavond, maar raadpleeg alvast vorenstaande aanwijzingen.

Aan het begin van de vergadering zal u worden verzocht uw microfoon op mute te zetten. Uw geluid is hiermee uitgeschakeld. Dit wordt verzocht om te voorkomen dat er teveel achtergrondgeluiden zijn waardoor de sprekers niet goed te verstaan zijn voor alle deelnemers. Wanneer de mogelijkheid is tot het stellen van vragen zal door de voorzitter worden aangegeven hoe dit mogelijk is.

De inloggegevens en de link zijn als volgt:

https://pexip.me/meet/57495974

Guest code: 123321

notulen van de WOP vergadering van 19/2/2020

Wij zien u graag op 23 september!

Met vriendelijke groet,

WOP DB Fascinatio

***

Vanwege de Corona beperkingen op het aantal deelnemers aan een fysieke WOP bijeenkomst zal deze dit keer digitaal worden gehouden. Vaste bezoekers worden volgens de bij gebiedsregie bekende verzendlijst uitgenodigd. De inlog code voor het digitale platform wordt begin volgende week ter beschikking gesteld. Deze wordt bekend gemaakt via email volgens de bij ons bekende verzendlijst, Nextdoor en website www.fascinatio.nl.

De agenda kent 3 hoofdonderwerpen naast enkele mededelingen en voortgang van diverse Opgaveteams en projecten:

* Onderwerp Wijkontwikkeling – presentatie door projectleider René Kandel

* Onderwerp Veiligheid in de wijk acties politie en handhaving

* Onderwerp Parkeren en Verkeer / mobiliteitsproblematiek Rivium

Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen de gelegenheid vragen te stellen.

De inlog code en definitieve agenda worden maandag gepubliceerd.

Tijd : 20.00 -21.30 uur