Skip to main content

Huis van de Wijk per direct gesloten

Breaking News

Gezien de nieuwe Coronamaatregelen wordt het Huis van de Wijk Fascinatio per direct gesloten. Komende daar geplande activiteiten gaan dan ook niet door zolang de nieuwe Maatregelen van kracht zijn. Ook morgenochtend zal er geen koffieochtend zijn. Ook de geplande bijeenkomst morgenavond 4 november van het buurtpreventieteam gaat fysiek niet door in het Huis van de Wijk. Dit voor ieders welzijn in de wijk.

Geplande vergaderingen kunnen zoveel mogelijk in digitale vorm doorgaan. Ook voor buitenactiviteiten wordt het lastig om een vorm te vinden die acceptabel is.

Zodra er weer een versoepeling wordt afgekondigd wordt de zaak opnieuw bekeken.

Mochten er bewoners zijn met leuke (buiten) wijkactiviteiten die passen binnen de Maatregelen dan kunt u contact opnemen met WOP of buurtgroep. Heeft u vragen, ideeën of of andere opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info@fascinatio.nl

WOP Fascinatio

Toepassing noodverordening: het is ernst in Capelle!

Oproep van gebiedsregisseur Werner Kasten.

In video gesprek met de gebiedsregisseur geeft deze aan zich zorgen te maken over het gemak, waar op sommige plekken in Capelle aan den IJssel geen gehoor gegeven wordt aan samenscholingsverboden (meer dan 3 personen binnen klein oppervlak) en aan de veilige afstandsregel van 1,5 meter.

Fascinatio scoort hierin niet goed!

Te vaak zijn kinderen te dicht en zelfs veel te lang bij elkaar. Werner Kasten zal daarom ook via de scholen en hun netwerken verzoeken dit onder nadrukkelijke aandacht te brengen van de ouders van de kinderen in Fascinatio. Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid erop toe te zien dat dit klitten, plakken, samenscholen voorkomen wordt. Ter duiding van deze ernst een inkijkje op welke plekken het in en rondom om de wijk strafbaar gesteld is om te verblijven. Tevens meldt de gebiedsregisseur dat op gezette tijden de speellocaties skatepark en Grateastraat dicht tegen een ‘hotspot’ aan zitten. Verpest het dus niet. Spelen mag, maar niet allemaal tegelijk en op een bankje of wat dan ook om elkaars nek hangen. Laten we er voor zorgen dat deze twee mooie speellocaties open kunnen blijven, niet gesloten verklaard worden en dat we dus respect tonen naar elkaar: voor ieders bestwil en voor ieders gezondheid.

Heb je leuke ideeën voor de wijkbewoners en kinderen voor verantwoorde activiteiten of andere wensen, reageer dan naar het WOP-bestuur (info@fascinatio.nl) of naar buurtgroepfascinatio@gmail.com