Skip to main content
Toepassing noodverordening: het is ernst in Capelle!

Toepassing noodverordening: het is ernst in Capelle!

Oproep van gebiedsregisseur Werner Kasten.

In video gesprek met de gebiedsregisseur geeft deze aan zich zorgen te maken over het gemak, waar op sommige plekken in Capelle aan den IJssel geen gehoor gegeven wordt aan samenscholingsverboden (meer dan 3 personen binnen klein oppervlak) en aan de veilige afstandsregel van 1,5 meter.

Fascinatio scoort hierin niet goed!

Te vaak zijn kinderen te dicht en zelfs veel te lang bij elkaar. Werner Kasten zal daarom ook via de scholen en hun netwerken verzoeken dit onder nadrukkelijke aandacht te brengen van de ouders van de kinderen in Fascinatio. Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid erop toe te zien dat dit klitten, plakken, samenscholen voorkomen wordt. Ter duiding van deze ernst een inkijkje op welke plekken het in en rondom om de wijk strafbaar gesteld is om te verblijven. Tevens meldt de gebiedsregisseur dat op gezette tijden de speellocaties skatepark en Grateastraat dicht tegen een ‘hotspot’ aan zitten. Verpest het dus niet. Spelen mag, maar niet allemaal tegelijk en op een bankje of wat dan ook om elkaars nek hangen. Laten we er voor zorgen dat deze twee mooie speellocaties open kunnen blijven, niet gesloten verklaard worden en dat we dus respect tonen naar elkaar: voor ieders bestwil en voor ieders gezondheid.

Heb je leuke ideeën voor de wijkbewoners en kinderen voor verantwoorde activiteiten of andere wensen, reageer dan naar het WOP-bestuur (info@fascinatio.nl) of naar buurtgroepfascinatio@gmail.com