Skip to main content

Project vroegsignalering ouderen

Voor het project vroegsignalering doen wij onderzoek naar hoe bewoners langer thuis kunnen wonen op een gelukkige manier. De ouderencoach van Welzijn Capelle, Marin Wijsman, is de afgelopen weken bij de koffieochtend in het Huis van de Wijk Fascinatio langs geweest en heeft een brief aan de bezoekers gegeven waar het onderzoek over gaat. Daarnaast sluiten zij en haar collega’s tijdens de koffie-on-tour ook aan!

Marin en haar collega’s van de samenwerkende organisaties aan dit project (zie onderstaande) zijn oprecht benieuwd naar wat uw behoefte is in de wijk. In de tweede fase van het project zullen met de signalen die jullie en professionals hebben aangegeven interventies worden ingezet die aansluiten op jullie behoefte. Tijdens de bijeenkomst zal eerst de reguliere koffieochtend plaatsvinden en maken wij kennis om vervolgens in gesprek te gaan over thema’s die jullie na aan het hart liggen en sluit de projectleider af door alle ideeën te verzamelen. Binnen enkele maanden zal dan ook worden teruggekoppeld wat wij met deze signalen kunnen gaan doen en vragen wij jullie om vervolgens mee te denken over aansluitende activiteiten. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en kijken uit naar uw komst!

C

我們有一先導計劃,研究如何讓長者盡可能在社區在家安老,養老生活愉快美滿。Welzijn Capelle 的長者顧問Marin Wijsman 最近幾周出席了Huis van de Wijk Fascinatio 的早晨茶會,並向服務使用者派發了計劃內容的資料。她將與同事於三月六日一起加入早晨茶會! Marin和參與該計劃的同事希望了解您對社區在家養老的需求。在計劃的第二階段,將會根據您的需求,以及專業人員的意見,制定改善措施。 在茶會期間,首先會進行例行的茶會活動,我們先互相了解,然後交流有關社區在家養老的主題,最後計劃負責人會收集所有建議和意見。 幾個月內,我們將收到可以如何有效使用您們意見的回應,及後邀請您一起思考後續的活動。 我們急不及待聽到您的意見!誠邀您的到來! (地址:HVDW FASCINATIO, Boulevard 466)