Skip to main content
Een groen aardigheidje voor wijkbewoners Fascinatio

Een groen aardigheidje voor wijkbewoners Fascinatio

Beste bewoners,

Woensdagmiddag 25 maart a.s. wordt er Huis aan Huis een groen aardigheidje bij u bezorgd samen met een flyer waarop hulpnummers staan vermeld ingeval u noodzakelijk hulp nodig heeft. Vanaf 14.00 uur kan er woensdagmiddag bij u worden aangebeld. We proberen een aantal oudere kinderen en volwassenen bij elkaar te krijgen die met in achtneming van strikte veiligheidsmaatregelen bij elk huis aanbellen en iets op een presenteerblaadje op gepaste afstand aanbieden. Dus elk fysiek contact zal worden vermeden en ieder blijft op de voorgeschreven afstand.

Dit is een actie van het WOP en Buurtgroep Fascinatio. Ter support kijk morgen eens naar ons initiatief op www.maakcapelle.nl, waarvoor dank. Wilt u meehelpen met de bezorging dan graag even een berichtje hieronder. We verzamelen (gepaste afstand) om 13.45 uur aan de voorzijde bij de flat aan het Solisplein, waar ieder 1 of 2 straten (er zijn er totaal 26) krijgt toebedeeld om vanuit winkelkarretjes te gaan bezorgen, met instructie en in achtneming van de veiligheidsmaatregelen. Er zijn ongeveer 20 mensen nodig, bijvoorbeeld ouder/begeleider en scholier. Nogmaals, liefst per ommegaand berichtje even aanmelden.