Skip to main content
Hoe staat het met de kavels in de wijk?

Hoe staat het met de kavels in de wijk?

Bij de laatste WOP vergadering is door Bart de Boer (projectleider stadsontwikkeling gemeente Capelle) dmv een presentatie toegelicht hoe het staat met de kavels in de wijk. Tevens zijn er in het Rivium ook een hoop ontwikkelingen.

Op de site capelle bouwt zijn de projecten te bekijken