Skip to main content
Inspraakperiode NRD RIVIUM + digitale toelichting 9/2 19.30 uur

Inspraakperiode NRD RIVIUM + digitale toelichting 9/2 19.30 uur

Ook dit bericht wil de gemeente graag onder uw aandacht brengen. Overigens is deze info onlangs ook huis aan huis verspreid.

Inspraakperiode Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de ontwerpfase wordt onder andere een MER (Milieu Effecten Rapport) opgesteld. Om dit te kunnen doen is een startnotitie geschreven. In deze startnotitie staat onder andere aangegeven welke gebieden, welke scenario’s en welke onderzoeken in het MER worden opgenomen. Op 1 december 2020 is met omwonenden gesproken over de inhoud van de startnotitie waarna enkele suggesties verwerkt zijn.

Concept NRD vastgesteld Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 5 januari jl. deze startnotitie in concept vastgesteld. Dat betekent dat het document ter inzage wordt gelegd. U kunt van 14 januari t/m 24 februari 2021 reageren op dit document. Waar vind ik de NRD? De startnotitie is te vinden op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium of in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel.

Daarnaast wordt het stuk toegelicht tijdens een digitale bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee te luisteren en vragen te stellen. Deze bijeenkomt vindt plaats op dinsdag 9 februari om 19:30 uur.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl met in het onderwerp “Bijeenkomst Startnotitie MER”.