Skip to main content

Nieuw data WOP en BOF Fascinatio

Ook in 2023 zijn er weer 4 bijeenkomsten van het WijkOverlegPlatform (WOP) Fascinatio.

WOP Fascinatio: 8 maart; 1 juni ; 30 augustus en 1 november . van 20.00 uur – 22.30 uur

In 2023 zijn er 3 bijeenkomsten van het Breed Overleg Fascinatio (BOF) voor bedrijven en Maatschappelijk Middenveld

BOF Fascinatio: 8 februari 12.00 uur -13.30 uur (incl. lunch) ; 21 juni 12.00 uur (incl. Lunch); 1 november 15.00 – 16.30 uur

Locatie alle bijeenkomsten zijn in het Huis van de Wijk Fascinatio / Fascinatio Boulevard 466

De bijeenkomsten hebben het karakter van een overleg, bijpraten en ideeënuitwisseling over wijk ontwikkelingen met gemeentevertegenwoordigers,gemeentebestuur, politici, bewoners, maatschappelijk middenveld, bedrijven en overige bij Fascinatio betrokken personen en instellingen. Kom eens een bijeenkomst bijwonen als u geïnteresseerd bent in de ontwikkeling van kwaliteit van uw leefomgeving.