Skip to main content

Opening Stadslandbouw seizoen!

Vrijdagavond 18 maart in uw buurtcentrum Wonderwereld aan de Fascinatio Boulevard 1148 om 19:30 uur is de verplichte tuincommissievergadering voor moestuinbezitters.

Nieuwe leden zijn de scholen die met leerlingen schooltuintjes toegewezen hebben gekregen. Van de gemeente wordt dan ook vernomen of er uitbreiding van tuintjes komt.

Vragen daarover kunt u richten aan uw gebiedsregisseur: w.kasten@capelleaandenijssel.nl of 06 51 52 63 94.