Skip to main content

PIENTERE TUINEN PROJECT

Capelle aan den IJssel zoekt tuinbezitters. Doet u ook mee met het project Pientere Tuinen en helpt u zo mee onze gemeente groener en gezonder te maken

Capelle aan den IJssel heeft veel aandacht voor een gezonde leefomgeving. Er is aangetoond dat groen hier positief aan bijdraagt. Wij doen daarom mee aan het nieuwe project Pientere Tuinen die als doel heeft 10% meer groene tuinen te realiseren in Nederland. Met onze deelname aan het project willen wij stimuleren tuinen te vergroenen én onderzoek doen naar klimaataspecten, zoals hittestress en verdroging. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn op zoek naar tuinbezitters binnen onze gemeente die hun steentje willen bijdragen en mee willen doen aan het project.

Als u meedoet aan Pientere Tuinen krijgt u gratis een compleet informatiepakket én een bodemsensor die u 3 jaar in uw tuin plaatst. Daarnaast vergt uw deelname weinig inspanning. De bodemsensor verzamelt data over de temperatuur en vochtigheid van de bodem (er worden geen persoonlijke gegevens verzameld). Deze gegevens worden gebruikt voor meerjarig onderzoek en ze helpen om betere voorlichting en tuintips te geven. Als u meedoet, kunt u zelf alle gegevens inzien op “Mijn Pientere Tuin” en krijgt u informatie en tips die toegesneden zijn op uw tuin. Helpt u mee om Capelle aan den IJssel groener en gezonder te maken? Kijk voor meer informatie op www.pienteretuinen.nl.