Skip to main content
Praten over toekomst Fascinatio

Praten over toekomst Fascinatio

Hoe ziet u uw wijk over een jaar? En over 10 jaar? Wat wilt u graag in stand houden of wat wilt u graag positief en duurzaam veranderen? Heeft u ideeën? Kom dan langs op 4 juli!

Wij nodigen u hierbij van harte uit om met ons in gesprek te gaan over de toekomst van uw wijk Fascinatio.

Verschillende initiatieven hebben er toe geleid dat de gemeente graag een gebiedspaspoort op wil stellen voor de wijk Fascinatio. In dit gebiedspaspoort kunnen we onze gezamenlijke ambities en daarbij passende spelregels voor de wijk in kaart brengen.

De gezamenlijke wijkpartners, uw WOP-bestuur en de gemeente Capelle aan den IJssel, hebben eerder dit jaar drie opgaveteams samengesteld:

1. Vergroening/duurzaamheid/aanpak hittestress 2. Gedragsbeïnvloeding jongeren 3. Verkeer-/parkeerdruk in de wijk Deze informatie is eerder tijdens de brede overleggen, WOP-bijeenkomsten en via de sociale media bekend gemaakt.

Nu naast de bovengenoemde opgaven ook de invulling van de laatste kavels in de buitenste ring van de wijk aan de orde is, willen wij de ambities en de spelregels duidelijk in kaart te brengen. Dit heeft de gemeente inmiddels voor meerdere ontwikkelingen in Capelle aan den IJssel gedaan in de vorm van een gebiedspaspoort. Voorbeelden hiervan kunt u vinden op deze website.

Voor het opstellen van dit gebiedspaspoort gaan we graag met alle belanghebbenden in gesprek. We starten met het in kaart brengen van de wensen van de bewoners. Hoe ziet u de wijk over een jaar? En over 10 jaar? Wat wilt u graag in stand houden of wat wilt u graag positief en duurzaam veranderen? Heeft u ideeën? Kom dan langs!

Wanneer? Donderdag 4 juli van 19.00 tot 21.00 uur. Waar? In de aula van MFC Fascinatio, Educatusstraat 10, Capelle aan den IJssel.

Denkt u mee? Wij zien u dan graag op 4 juli. Ook jongeren zijn deze avond van harte welkom!

Aanmelden is niet nodig. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectondersteuner Michèle Schumann via het e-mailadres m.schumann@capelleaandenijssel.nl