Skip to main content
Stand van zaken kavelontwikkeling per 23/9/2020

Stand van zaken kavelontwikkeling per 23/9/2020

Tijdens de WOP vergadering van 23 september j.l. is door René Kandel een presentatie gegeven over de stand van zaken mbt de ontwikkeling in de wijk. U kunt de pdf presentatie hier bekijken: kavelontwikkeling

Daarnaast ontvingen wij op 1 oktober j.l een mail van René Kandel met de volgende update:

“Best WOP- bestuur, Graag wil ik u er op wijze dat onze raad op dinsdag 29 september heeft ingestemd met het ontwerpbesluit (ontwerpverklaring van geen bedenkingen) voor het woningbouwplan Hortus. Het ontwerpbesluit ligt, tezamen met het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden en de ruimtelijke onderbouwing en alle onderzoeken, van 8 oktober tot en met 18 november 2020 ter inzage. U kunt gedurende deze termijn een zienswijze indienen.”