Skip to main content

Uit het wethoudersspreekuur Fascinatio

Bewoners en het WOP DB hebben zorgen geuit over de volgende onderwerpen. Bij werkzaamheden en calamiteiten op de A16 en de Van Brienenoordbrug is het vrijwel onmogelijk om de wijk in en uit te komen. Wat is dan het plan bij ernstige calamiteiten? Graag info aan bewoners!

Gezien de ontwikkelingsplannen aan de Oostflank Rotterdam en ook Brainpark 3 in Fascinatio zou het zo maar kunnen dat de tijdelijke Parkeerplaats in Fascinatio bij Kralingse Zoom gaat verdwijnen. Parkeermogelijkheden worden dan duidelijk beperkt. Het staat nu al vol tijdens werkweken. Hoe kan de gemeente hierop inspelen zodat er voldoende parkeerplaatsen in Fascinatio gewaarborgd blijven?

De daklozen opvang van het Leger des Heils gaat tijdelijk verplaatst worden vanwege herinrichting van die kavel. De exacte locatie is nog niet bekend maar blijft mogelijk in omgeving Capelse Brug. Er wordt een gesprek gepland met WOP DB en betrokken instanties.

Ook is door het WOP DB opnieuw de verloedering van het looppad tussen Caapse Hoek en het perron van Capelse Brug onder de aandacht gebracht. Oorzaak is het verdwijnen van de zgn. fietsnieten waardoor iedereen genoodzaakt is zijn fiets neer te leggen. Er is nu ambtelijk de vraag gesteld of er fietsnieten teruggeplaatst kunnen worden op dit gedeeltelijk R’dams grondgebied. Tevens is de vraag gesteld of er kluisjes voor fietsaccu’s bij de bewaakte stalling kunnen komen omdat er veel accu’s worden gestolen.

De komende inloopspreekuren van wijkwethouder Rik van Woudenberg zijn 15 mei;18 september en 20 november van 13:00-14:00 uur.