update Allsafe dossier

| Audrey |

Het WOP DB ontving de volgende update welke wij graag met de bewoners delen. Heeft u vragen en of opmerkingen? Dan graag via info@fascinatio.nl

Wethouder Maarten Struijvenberg heeft naar aanleiding van de bespreking van het Allsafe rapport met de gemeenteraad toegezegd in gesprek te gaan met de directie van Allsafe. Op vrijdag 18 december hebben de directie van Allsafe en de wethouder Struijvenberg elkaar gesproken. Allsafe en de gemeente onderschrijven de uitkomsten van het onderzoek m.b.t. de totstandkoming van het pand. Daarom is gezamenlijk afgesproken mogelijke aanpassingen met elkaar te verkennen en de uitkomsten daarvan begin volgend jaar aan de bewoners van Fascinatio voor te leggen.

Contactgegevens

Adresgegevens

Huis van de Wijk Fascinatio
Fascinatio Boulevard 466
2909VA Capelle aan den IJssel
© 2023 Fascinatio.
Alle rechten voorbehouden.
Realisatie door Yorlinq.