Skip to main content
Update kavelontwikkeling september 2020

Update kavelontwikkeling september 2020

Update kavelontwikkeling september 2020 uit recent bericht aan bestuur WOP Fascinatio van projectleider René Kandel

Hortus, kavel 2k-2 Het plan Hortus is in het college geweest en is onderweg naar de commissie SOB (14/14 september) om te vragen voor een principe verklaring van geen bezwaar. Vanaf oktober gaat het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage, dat is dus het moment voor een ieder om zienswijzen in te dienen. Verdere informatie over het proces volgt zo snel als mogelijk.

Kavels noordzijde NK-1 Begin augustus is de wijkwethouder, Maarten Struijvenberg, er in geslaagd om woningstichting Havensteder en de Studentenhuisvesting met elkaar in contact te brengen om gezamenlijk de mogelijkheden van verplaatsing van de studentenhuisvesting te onderzoeken. Daar dit voor alle partijen betekent dat zij opnieuw gaan kijken naar de mogelijkheden om met beide functies dit kavel te ontwikkelen. Er zijn nog geen concrete resultaten te melden.

Kavels noordzijde NK4 en NK9 De ontwikkelingen van de appartementen aan de kavels NK4 en NK9 liep procedureel gelijk op met deze ontwikkeling, maar is vertraagd. De ruimtelijke onderbouwing voor deze twee projecten is nog niet gereed. Dit betekent dat in maand december een voorstel aan het college kan worden gedaan voor de ontwikkeling van deze locatie en dat begin volgend jaar de procedure hiervoor kan worden gestart. Zodra er meer bekend is over de planning en het proces wordt dit met het WOP gedeeld.

Drempels Parkshuttle-baan Binnenkort is het zover en gaat de Parkshuttle weer rijden. Voordat het zover is worden er aan weerzijde van de Fascinatio Boulevard verkeersdrempels aangelegd. De aanleg van de drempels is een vereiste voor de heropening van de Parkshuttle. Op 17 september wordt gestart met de werkzaamheden om de aanleg van de verkeersdrempels mogelijk te maken. Voor de start van de werkzaamheden wordt een aankondiging geplaatst en er wordt een informatienummer vermeld. De collega’s van Stadsbeheer sturen een apart bericht aan het WOP over de werkzaamheden.

Kavel Barckalaan, 4k-3 Hyundia Dit kavel is door Van Dalen gekocht. De definitieve aanvraag omgevingsvergunning bleef uit. Hyundai heeft zich definitief teruggetrokken als financier van het plan. De eigenaar heeft eerst getracht om, zelf op andere wijze, het plan rond te krijgen. Het ontbreken van een eindafnemer heeft de eigenaar doen besluiten het kavel te verkopen. De komende periode zal meer duidelijk worden over de invulling van de kavel.

Mededeling: per 1 september 2020 is René Kandel gestart als unithoofd Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Afdeling Stadsontwikkeling van Capelle ad IJssel. Op dit moment loopt het traject voor werving van een interim projectleider Fascinatio. Totdat deze aantreedt zal René Kandel de zaken voor Fascinatio waarnemen om deze vervolgens aan zijn opvolger over te dragen.

Dhr. Kees Ykema is benoemd tot nieuwe landschapsarchitect die inmiddels een wijkschouw heeft gehouden samen met deelnemers aan het OT Groen. Komende tijd zal hij voorstellen voor verdere wijkvergroening neerleggen bij het OT Groen.