Skip to main content
Voortgang WOP Fascinatio vergaderingen

Voortgang WOP Fascinatio vergaderingen

Voortgang WOP Fascinatio vergaderingen

Op 16 juni jl. hebben alle Capelse WOP besturen overleg gevoerd met de Gemeente over voortzetting van de komende WOP vergaderingen in de wijken. Besloten is dat deze in Fascinatio evenals de Breed Overleggen pas na 1 september a.s. weer fysiek gaan plaatsvinden als de RIVM maatregelen het toelaten. Locatie wordt nader bekend gemaakt. Intussen houdt het WOP Fascinatio maandelijks een digitaal Vinger aan de Pols overleg met de wijkwethouder, vertegenwoordigers van gemeentelijke afdelingen, politie en betrokken wijkpartners over (de voortgang van ) diverse onderwerpen aangaande Fascinatio. De Opgaveteams en de Beheer en Adviesgroep Huis van de Wijk houden digitale besprekingen en in kleine samenstelling fysiek in het HvdWijk.

De eerstkomende WOP vergadering is 23 september a.s. Er komt geen inhaal WOP- bijeenkomst meer op korte termijn. U vindt de concept notulen van de WOP vergadering dd. 19 februari 2020 op deze website samen met de toen getoonde presentaties.

Presentatie kavelontwikkeling en de presentatie wijkonderzoek jeugd Fascinatio.

In het vervolg zullen de conceptnotulen binnen 4 weken na de WOP vergadering ter kennisname op de website geplaatst worden. Binnen 2 weken zult u een HAH wijkkrant ontvangen met de laatste ontwikkelingen.

WOP dagelijks bestuur