Skip to main content
Werkzaamheden langs de Fascinatio Boulevard

Werkzaamheden langs de Fascinatio Boulevard

Verplaatsen bomen

De gemeente heeft opdrachtgegeven aan het bedrijf Arjan Zoontjes BV om vier moeraseiken die langs de Fascinatio Boulevard staan te verplaatsen. De uitvoering van deze werkzaamheden staan voor 7 en 8 maart gepland. Het gaat om één boom die verplaatst moet worden in verband met de aanleg van de nieuwe brug bij de Priamsingel. Deze boom wordt zo’n 30 m verplaatst en bij nummer 622 herplant. Het verplaatsen van de boom kan enige verkeershinder kan geven, de werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten de spitsuren uitgevoerd om eventuele overlast te beperken.

Aan de noordzijde van de boulevard, naast het gezondheidscentrum, zijn de voorbereidingen voor de bouw van het project Forum gestart. Er worden hier drie moeraseiken verplaatst. Een boom wordt slechts enkele meters verplaats, twee ander bomen worden verplaats naar de zuidzijde van Fascinatio boulevard. Ook hier wordt zoveel mogelijk buiten de spitsuren gewerkt. Parkeerplaatsen worden in verband met de veiligheid tijdelijk afgesloten. De bomen worden herplant ter hoogte van Fascinatioboulevard 708, bouwlocatie AllSafe en Fascinatioboulevard nabij 806 , tijdelijke parkeerplaats. Om de boom te kunnen herplanten worden de hier gelegen fietspaden tijdelijk afgesloten. In het nieuwbouw plan Forum en het bouwplan op de tijdelijke parkeerplaats is voorzien in de aanplant van groen en bomen. Verplaatsen WAS-paal

Aan de zuidzijde van Fascinatio staat langs de Fascinatioboulevard nabij de kruising met de 2de Terralaan een WAS-paal. Dit is de sirene die op eerste maandag van de maand om 12:00 uur wordt getest. Deze paal zal eind maart, begin april 2019, worden verplaatst. Dit is noodzakelijk omdat de paal op de in en uitrit van het hier gelegen bouwkavel staat. Met de verkoop van het kavel moet ook de mast worden verplaatst. De mast gaat naar de groenstrook die tussen de rijbaan en het fietspad is gelegen. Siemens zal, namens de eigenaar, de werkzaamheden uitvoeren. De hiervoor benodigde kraan staat op de tijdelijke parkeerplaats. In verband met veiligheid wordt het fietspad ter plekke afgesloten, de rijbaan is wel gewoon open. De werkzaamheden nemen naar verwachting één dag in beslag en worden zoveel mogelijk buiten de spits uitgevoerd. Zodra de definitieve planning bekend is zullen wij u hierover informeren.