Skip to main content

Windturbine naast onze wijk

Het is iedereen ongetwijfeld al opgevallen; naast onze wijk staat een gigantische windturbine. In dit artikel leest u de reactie van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Aan de bewoners van Fascinatio,

Op bedrijvenpark Rivium staat sinds kort een 99 meter hoge windturbine, met een wiekslaghoogte van bijna 150 meter. Deze turbine gaat vanaf november 2.600 huishoudens van duurzame energie voorzien. Hiermee draagt Capelle aan den IJssel bij aan een flinke CO2-reductive (ruim 5.000 ton op jaarbasis). Mooie cijfers die de gemeente toejuicht. Duurzaamheid en een beter klimaat staan in Capelle hoog op de agenda. Als inwoners van Fascinatio kunt ook u profiteren van de voordelige en groene stroom van de windturbine. Tegelijkertijd realiseert de gemeente zich dat het nieuwe uitzicht even wennen is en u mogelijk ook zorgen heeft. Gaat u er bijvoorbeeld hinder van ondervinden? Om u uitgebreid te informeren treft u hieronder de antwoorden aan op de meest opgeworpen vragen. Mocht u meer informatie willen dan kunt u ook terecht op de website www.hvcwindkralingseveer.nl.

Waarom een windturbine bij het Rivium?

In 2020 moet 14% van alle energiegebruik duurzaam zijn. Daarom zijn in Nederland door de verschillende overheden, zoals provincie, waterschappen en gemeenten afspraken gemaakt over de bouw van windturbines op land. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en werkt graag mee aan een schoner milieu. Daarom heeft de gemeente in 2012 aangegeven dat de locatie naast de Van Brienenoordbrug mogelijk geschikt is voor de bouw van een windturbine. Het gaat om het terrein van afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer, dat eigendom is van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit terrein ligt langs de snelweg en naast een bedrijventerrein. Op deze manier wordt veronderstelde overlast voor direct omwonenden zoveel mogelijk voorkomen. Bovendien is het een locatie die goed zichtbaar is vanaf de snelweg. Hiermee wordt de ‘groene uitstraling’ van Capelle in het algemeen en Het Rivium in het bijzonder versterkt.

Veroorzaakt een windturbine veel overlast voor de omgeving?

De eventuele overlast die een moderne windturbine als bij Het Rivium veroorzaakt is voor de bewoners van de wijk Fascinatio zeer beperkt. Uiteraard is een turbine met een hoogte van 99 meter goed zichtbaar voor de omgeving. Er zijn omwonenden die het uitzicht op een windturbine vervelend vinden, maar tegelijkertijd zijn ze niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap. Het aantal neemt ook in rap tempo in de skyline toe. De kans dat iemand op een windturbine uitkijkt wordt daarmee steeds groter. Steeds meer mensen vinden het vandaag de dag een geaccepteerd uitzicht, omdat windturbines symbool staan voor groene energie en duurzaamheid. Naast het uitzicht kunnen direct omwonenden het draaien van de wieken horen, afhankelijk van de windrichting, de afstand tot de turbine, of er andere geluidsveroorzakers zijn in de omgeving en het feit of er hoge gebouwen in de buurt staan die het geluid afbreken. Uiteraard is het zo dat het geluid dat de windturbine produceert ruimschoots binnen de wettelijke normen blijft. Tot slot kan slagschaduw optreden. Dit is de schaduw die de ronddraaiende wieken veroorzaken. Slagschaduw komt logischerwijs alleen voor als de zon schijnt.

Hoe zit het met mogelijke overlast voor de inwoners van Fascinatio?

Bij de uitwerking van deze plannen is onderzoek verricht naar de effecten voor de omgeving (zicht, geluid en slagschaduw). Dat er bewoners zijn in Fascinatio die in de verte uitkijken op de windturbine is een feit. Maar uit de onderzoeken is gebleken, dat in Fascinatio geen toename van de hoeveelheid geluid gaat plaatsvinden. Het verkeer op de snelweg A16 overstemt het geluid van de turbine, waardoor het geluid van de turbine als het ware ‘wegvalt’. Ook met betrekking tot eventuele slagschaduw is de verwachting dat Fascinatio hier niet mee te maken krijgt. Bovendien gelden voor de hoeveelheid slagschaduw wettelijke normen. Als de zon op een dag meer slagschaduw veroorzaakt dan is toegestaan, dan komt de turbine automatisch tot stilstand.

Maar de windturbine veroorzaakt nu al geluidsoverlast

Er zijn inderdaad mensen die menen dat ze de afgelopen weken hinder hebben ondervonden van het geluid van de turbine. Zo zijn er in de nacht van 10 september meldingen binnengekomen bij de milieudienst DCMR over geluidsoverlast. Het geluid werd alleen niet door de windturbine veroorzaakt, maar door werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Van Brienenoordbrug. Daarnaast is de RET onlangs bezig geweest met slijpwerkzaamheden aan de metrobaan, in de buurt van Fascinatio. Omdat de bouw van de windturbine samenviel met deze werkzaamheden is bij enkele omwonenden ten onrechte de indruk ontstaan dat het door de nieuwe windturbine kwam. Ook de stroomstoring van afgelopen week op Het Rivium werd niet veroorzaakt door deze windturbine. Daarbij komt dat de windturbine nu nog niet in gebruik is. De komende weken wordt nog volop gewerkt in de machinekamer van de turbine en wordt alles getest. De windturbine wordt pas in november 2016 officieel in gebruik genomen.

Hoe is het besluitvormingsproces eigenlijk gegaan?

De eerste plannen voor de turbine dateren van 2012, toen de gemeente het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie aanmerkte als mogelijk geschikte locatie. Daarna is het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de slag gegaan om de plannen verder uit te werken, samen met grondstoffen-, afval- en energiebedrijf HVC. Dit bedrijf helpt bij het ontwikkelen van lokale initiatieven op het gebied van windenergie, zonne-energie en warmtegebruik. HVC is ook het bedrijf dat de windturbine bouwt, onderhoudt en exploiteert. De gemeente heeft in 2012/2013 het bestemmingsplan Rivium gewijzigd, zodat één windturbine kan worden geplaatst op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daarna is een zogenoemde omgevingsvergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland, om de turbine te mogen bouwen en exploiteren. Deze vergunning is in 2014 verleend. Aanvankelijk zou de windturbine hoger worden dan 99 meter, met grotere molenwieken. Nadat was bepaald dat er een kleinere windturbine zou komen moest opnieuw een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de provincie. Deze vergunning is in november 2015 verleend. Uiteindelijk is in maart 2016 gestart met de bouw van de windturbine.

Hoe en wanneer is met omwonenden hierover gecommuniceerd?

Toen de gemeente eind 2012 het bestemmingsplan Het Rivium wilde aanpassen, is dit gepubliceerd op de gemeentepagina in het weekblad IJssel en Lekstreek. Daarnaast zijn brieven verstuurd naar bewoners en bedrijven in de gebieden die eventueel geluidhinder en last van slagschaduw kunnen ondervinden van de windturbine (’t Kralingseveer, een deel van ‘s-Gravenland en de bedrijven op Het Rivium). De inwoners van Fascinatio hebben deze brieven niet ontvangen, omdat zij niet in een gebied wonen dat mogelijk hinder gaat ondervinden. Bij de procedures voor de omgevingsvergunning de provincie Zuid-Holland en de gemeente Capelle alle wettelijke publicatiekanalen en momenten gevolgd. Hierbij gaat het om zogenoemde officiële bekendmakingen op websites als overheid.nl en in lokale weekbladen. De media publiceren recent meer over de windturbine. De eerste publiciteit ontstond in maart van dit jaar, toen de eerste paal werd geslagen.

Klopt het dat de gemeente nog meer windturbines wil plaatsen?

Nee, dat klopt niet. Om klimaatdoelstellingen te halen onderzoekt De Metropoolregio Rotterdam Den Haag op dit moment of er locaties zijn waar eventueel een windturbine kan worden geplaatst. Dit onderzoekt strekt zich uit over het totale grondgebied van de metropoolregio, waarin 23 gemeenten zijn vertegenwoordigd. Maar de gemeente Capelle aan den IJssel heeft al bepaald dat er geen nieuwe windturbines op Capels grondgebied worden geplaatst.

Hoe kan ik stroom van de windturbine afnemen?

HVC vindt het belangrijk dat de duurzaam opgewekte windenergie van de windturbine beschikbaar komt voor inwoners en bedrijven uit de directe omgeving. Inwoners van Fascinatio komen hiervoor dus in aanmerking. Bewoners die interesse hebben kunnen dit aangeven via een formulier op de website www.hvcwindkralingseveer.nl (klik op Participatie). Op dit formulier kunt u aangeven of u interesse heeft in de aankoop van een ‘stukje windturbine’ waarmee u uw eigen energie opwekt, of dat u interesse heeft in korting op uw eigen stroomrekening. Na aanmelding ontvangt u in december meer informatie over de participatiemogelijkheden voor de windturbine Kralingseveer. Op de genoemde website kunt u ook terecht voor meer informatie en overige vragen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kan u contact opnemen met Werner Kasten, Gebiedsregisseur Fascinatio, via 06-51526394