Skip to main content

WOP FASCINATIO Kort overzicht bijeenkomst van 8 maart 2023 in afwachting van notulen

WOP dd. 8 maart 2023 een kort overzicht. Het volledige verslag is nog in de maak en verschijnt later op de website.

Wijkagent doet verslag van recente gebeurtenissen

Landschapsarchitect Kees Ykema presenteert de stand van zaken omtrent de ontwikkeling Groene parkrand. Er is nog geen toestemming van de Gemeente Rotterdam voor het grondgebruik langs het metrotraject. Wat invulling groene parkrand betreft heeft de werkgroep Groene Parkrand prioriteiten aangegeven als Stadslandbouw, natuurspeelplaats, plukbos, plukfruitbomen, trimbaantjes, vuurplaats, blote voetenpad. Beroep op politiek om geld voor aanleg groene parkrand mogelijk te maken

Het Capels maaibeleid is in transitie. Komt op de WOP agenda.

OT Groen meldt actie fruitbomen in privé tuinen. OT Groen kijkt vooruit met punten als nieuw groen in bestaande plantvakken en toevoegen nieuwe plantvakken.

Green Businessclub Fascinatio stelt zich voor. Zij houdt zich bezig met toekomstig bestendige duurzaamheid en thema’s als mobiliteit, energie en klimaatadaptatie. Richt zich in de loop van het jaar op “zero waist” en duurzaamheidsprogramma’s opstellen. Huidige deelnemers van Weelde Shipping, Van Dorp, Daikin, TK elevators en Quion. Een groep studenten gaat een marketingachtig onderzoek uitvoeren om te zien welke bedrijven gevestigd zijn in Fascinatio. Bespreekbaar maken bedrijventerrein rond de woonwijk maar met verbinding met de woonwijk.

Zwerfvuilalarm Het is een landelijk probleem, je kunt er melding van maken bij 14010 en mijn gemeenteapp. Dan kan de gemeente er actie op inzetten. Een mooi idee is 1 of 2 keer per maand met een groep bewoners en mensen van de gemeente gezamenlijk door de straten om zwerfvuil te prikken. Prikkers kunnen gratis worden afgehaald bij de Gemeentewerf. Ook regelen dat prikkers in HvdW afgehaald kunnen worden.

Resultaten van de Knip binnen Rivium) zijn wel binnen maar nog niet echt bekend. Het risico van sluipverkeerdoor Kralingse Veer is meetbaar.

De verkeerssituatie rond Allsafe is besproken met werkgroep en de directie Allsafe. Verbeterpunten worden uitgevoerd.

Er zou nu nog geen sprake zijn van parkeeroverlast in de wijk. Vinger aan de pols houden.

Kavelontwikkelingen zie 23 03 08 Kavelontwikkelingen WOP 8 maart 2023 presentatie Bram Holleman

Kavel NK1 Havensteder, o.a. het WOP DB heeft een zienswijze ingediend die inmiddels is beantwoord.

Kavel 2 K1 staat op pauze. Geen ontwikkelingen

Kavel studentenhuisvesting: 2 zienswijzen ingediend en beantwoord. Op 13 april is er een raadsvergadering over de afgifte van een Verklaring van geen bedenkingen.

Verslag Buurtpreventie: Het vuilaanbod blijft een probleem. Bewoners bieden het vuil niet goed aan.