Skip to main content

WOP vergadering 29 november

| Audrey |
Staat het al in de agenda?  Woensdag 29 november om 20.oo uur is de laatste WOP vergadering van het jaar!

Notulen WOP Fascinatio 6 sep17 

agenda 29 november 2017 

ps. Print zelf de agenda en de notulen, het WOP is graag duurzaam bezig!