Skip to main content

Tag: digitale bijeenkomst

Inloggegevens: themabijeenkomst Mobiliteit op woensdag 24 maart 2021

Namens de gemeente:

Beste deelnemer,

Recent heeft u zich aangemeld voor een themabijeenkomst Mobiliteit op woensdag 24 maart 2021.

Bijeenkomst 24 maart 2021 (19.30 – 21.00 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel organiseert een digitale bijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen deelnemers meeluisteren en vragenstellen. Deze bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.00 uur en betreft geen formele inspraak. Formele inspraakreacties kunnen per e-mail (rivium@capelleaandenijssel.nl) of per post ingezonden moeten worden.

De bijeenkomst start met een wellkomstwoord inclusief korte update door Andjela Kraljevic (projectleider) gevolgd door presentaties door Rien van der Knaap (verkeersdeskundige) en Patrick van der Graaf (verkeersdeskundige). Daarna kunnen vragen gesteld via de chat-functionaliteit.

Een aantal aandachtspunten

Log op tijd in, dat kan al vanaf 19.15 uur Zet uw microfoon uit. Zo minimaliseren we omgevingsgeluiden en voorkomen we ruis. Om de bijeenkomst zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen, is er vooralsnog geen mogelijkheid om mondeling vragen te stellen. Na afloop van de presentatie is er de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen. Dit kunt u doen via de chat van het (PEXIP) systeem.

Pexip (programma voor video conferenties) De digitale bijeenkomst vindt plaats middels het programma PEXIP (handleiding bijgesloten). U kunt vanaf 19.15 uur inloggen in het systeem. De bijeenkomst start om 19.30 uur. U kunt deelnemen met behulp van de volgende gegevens: Aanmeldingslink: https://pexip.me/meet/57495974 Inlogcode: 345765 OF via de app via conference code: 57495974

Kijk ook eens op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium voor meer informatie over downloads en planning.

Wij hopen u digitaal te ontmoeten.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze richten aan rivium@capelleaandenijssel.nl

Digitale bijeenkomst 24 maart 2021 19.30 uur Mobiliteit

Onderstaande uitnodiging is door de gemeente Huis aan huis verspreid:

Beste bewoner,

Zoals u mogelijk weet heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel op 29 september 2020 Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Met dit besluit is een nieuwe fase van het project begonnen, namelijk de ontwerpfase. In deze ontwerpfase worden onder andere aanvullende onderzoeken met betrekking tot mobiliteit uitgevoerd als onderdeel van de MER-procedure. Daarnaast staan er ontwikkelingen gepland voor de Algeracorridor. Tijdens de WOP vergadering van 17 januari 2021 zijn al twee korte presentaties gegeven over deze onderwerpen.

Via deze brief nodigen we u graag uit voor een (digitale) bijeenkomst waarin we dieper op het onderwerp mobiliteit ingaan. Deze bijeenkomst vindt plaats op

woensdag 24 maart 2021 om 19.30 uur. 
Mobiliteit

Graag informeren we u over wat de (her)ontwikkeling van Rivium en de plannen rondom de Algeracorridor voor uw wijk betekenen in het kader van mobiliteit. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen voor Fascinatio en welke gevolgen zijn er te verwachten? Denk hierbij aan het wegverkeer, het openbaar vervoer en fietsroutes. Hoe hebben deze twee ontwikkelingen met elkaar te maken? Welke verkeersmaatregelen worden genomen? Op welke wijze is de gemeente inmiddels in gesprek met de bewoners? Wat kunnen verder nog doen?

Hoe kunt u deelnemen? 
Op woensdag 24 maart 2021 om 19:30 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee te luisteren en vragen te stellen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl met in het onderwerp “Bijeenkomst Mobiliteit”.

Indien u vooraf al vragen heeft kunt u deze mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl Wij proberen de antwoorden op deze vragen terug te laten komen in de presentatie. Wij hopen u digitaal te ontmoeten op woensdag 24 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

J.M. Meijer
,Afdelingshoofd Stadsontwikkeling (plv.)

Inspraakperiode NRD RIVIUM + digitale toelichting 9/2 19.30 uur

Ook dit bericht wil de gemeente graag onder uw aandacht brengen. Overigens is deze info onlangs ook huis aan huis verspreid.

Inspraakperiode Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de ontwerpfase wordt onder andere een MER (Milieu Effecten Rapport) opgesteld. Om dit te kunnen doen is een startnotitie geschreven. In deze startnotitie staat onder andere aangegeven welke gebieden, welke scenario’s en welke onderzoeken in het MER worden opgenomen. Op 1 december 2020 is met omwonenden gesproken over de inhoud van de startnotitie waarna enkele suggesties verwerkt zijn.

Concept NRD vastgesteld Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 5 januari jl. deze startnotitie in concept vastgesteld. Dat betekent dat het document ter inzage wordt gelegd. U kunt van 14 januari t/m 24 februari 2021 reageren op dit document. Waar vind ik de NRD? De startnotitie is te vinden op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium of in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel.

Daarnaast wordt het stuk toegelicht tijdens een digitale bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee te luisteren en vragen te stellen. Deze bijeenkomt vindt plaats op dinsdag 9 februari om 19:30 uur.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl met in het onderwerp “Bijeenkomst Startnotitie MER”.

Digitale informatiebijeenkomst toelichting kavel 4K3 3 februari 19.30-20.30 uur

Update 20/2 De presentatie is hier terug te lezen

Update 3/2 18.00 uur met inlogcode:

Bedankt voor uw aanmelding voor de digitale bijeenkomst voor woensdag 3 februari over kavel 4K3.

De digitale bijeenkomst vindt plaats middels het programma PEXIP (een programma voor video conferenties). U kunt vanaf 19:15 uur inloggen in het systeem. De bijeenkomst start om 19:30 uur. U kunt deelnemen door te klikken op deze link: https://pexip.me/meet/36031308 of via de pexip-app het nummer invoeren: 36031308

Vervolgens kunt u toegang tot de kamer verkrijgen door de “Guest PIN code” in te voeren: 963214

In bijgaande handleidingvindt u een korte uitleg van het systeem. Indien u via een vaste computer of laptop deelneemt, hoeft u niets te installeren. Indien u via een tablet of mobiele telefoon (smartphone) deelneemt, moet u eerst de PEXIP app downloaden (zie bijgaande handleiding).

Als laatst een aantal aandachtspunten: • Op tijd in te loggen in het systeem, dat kan al vanaf 19:15 uur • Indien u anoniem wilt blijven, adviseren wij u uw camera en microfoon uit te zetten • Indien u anoniem wilt blijven maar evt. wel schriftelijke vragen wilt stellen, adviseren wij u toch met een onderscheidende naam/kenmerk in te loggen • Om de bijeenkomst zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen, is er geen mogelijkheid om mondeling vragen te stellen. Tijdens de presentatie is er de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen. Dit kunt u doen via de chat van het (PEXIP) systeem.

Wij hopen u aanstaande woensdag digitaal te ontmoeten rond 19:30 uur!

Namens het projectteam Fascinatio, Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente:

Als bewoner van de wijk Fascinatio nodigen we u graag voor een digitale informatiebijeenkomst op 3 februari. Tijdens deze bijeenkomst zal Program en BIAS Architecten de bouwplannen toelichten voor kavel 4K3. Vanuit de gemeente lichten we toe hoe het proces verder zal gaan.

Wanneer: Woensdag 3 februari 2021

Tijd: 19:30 tot 20:30 uur (met uitloop tot 21:00 uur)

Aanmelden In verband met de huidige coronamaatregelen organiseren wij deze bijeenkomst digitaal. Wilt u deelnemen aan deze digitale bijeenkomst? Meld u dan vóór 1 februari 2021 aan door een e-mail te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp de tekst “Informatiebijeenkomst 4K3”. U ontvangt dan een aantal dagen van tevoren een e-mail met daarin de instructies om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst. Meer informatie U kunt op onze website alvast informatie opzoeken over de projecten. De presentatie van de bijeenkomst is hier later ook op terug te vinden: www.capellebouwtaandestad.nl/4k3

Digitale bijeenkomst Q-team woensdag 10 februari 2021, 18.30-19.30

Update 20/2: presentatie is hier terug te kijken

Namens de gemeente: uitnodiging voor een digitale bijeenkomst

Woensdag 10 februari 2021, 18.30 – 19.30 uur

Digitale bijeenkomst waarbij het Q-team uitleg geeft over hun werkwijze, op welke kaders wordt getoetst en geadviseerd en dit meer inzicht geeft in de afwegingen van het Q-team m.b.t. het Allsafe-pand.

Aanmelden

In verband met de huidige coronamaatregelen organiseren wij deze bijeenkomst digitaal. Wilt u deelnemen aan deze digitale bijeenkomst? Meld u dan vóór 5 februari 2021 aan door een e-mail te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp de tekst “Werkwijze Q-team – Van plan tot pand”. U ontvangt dan een aantal dagen van tevoren een e-mail met daarin de instructies om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst.