Skip to main content

Tag: rivium

Digitale bijeenkomst 24 maart 2021 19.30 uur Mobiliteit

Onderstaande uitnodiging is door de gemeente Huis aan huis verspreid:

Beste bewoner,

Zoals u mogelijk weet heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel op 29 september 2020 Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Met dit besluit is een nieuwe fase van het project begonnen, namelijk de ontwerpfase. In deze ontwerpfase worden onder andere aanvullende onderzoeken met betrekking tot mobiliteit uitgevoerd als onderdeel van de MER-procedure. Daarnaast staan er ontwikkelingen gepland voor de Algeracorridor. Tijdens de WOP vergadering van 17 januari 2021 zijn al twee korte presentaties gegeven over deze onderwerpen.

Via deze brief nodigen we u graag uit voor een (digitale) bijeenkomst waarin we dieper op het onderwerp mobiliteit ingaan. Deze bijeenkomst vindt plaats op

woensdag 24 maart 2021 om 19.30 uur. 
Mobiliteit

Graag informeren we u over wat de (her)ontwikkeling van Rivium en de plannen rondom de Algeracorridor voor uw wijk betekenen in het kader van mobiliteit. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen voor Fascinatio en welke gevolgen zijn er te verwachten? Denk hierbij aan het wegverkeer, het openbaar vervoer en fietsroutes. Hoe hebben deze twee ontwikkelingen met elkaar te maken? Welke verkeersmaatregelen worden genomen? Op welke wijze is de gemeente inmiddels in gesprek met de bewoners? Wat kunnen verder nog doen?

Hoe kunt u deelnemen? 
Op woensdag 24 maart 2021 om 19:30 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee te luisteren en vragen te stellen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl met in het onderwerp “Bijeenkomst Mobiliteit”.

Indien u vooraf al vragen heeft kunt u deze mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl Wij proberen de antwoorden op deze vragen terug te laten komen in de presentatie. Wij hopen u digitaal te ontmoeten op woensdag 24 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

J.M. Meijer
,Afdelingshoofd Stadsontwikkeling (plv.)

Inspraakperiode NRD RIVIUM + digitale toelichting 9/2 19.30 uur

Ook dit bericht wil de gemeente graag onder uw aandacht brengen. Overigens is deze info onlangs ook huis aan huis verspreid.

Inspraakperiode Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de ontwerpfase wordt onder andere een MER (Milieu Effecten Rapport) opgesteld. Om dit te kunnen doen is een startnotitie geschreven. In deze startnotitie staat onder andere aangegeven welke gebieden, welke scenario’s en welke onderzoeken in het MER worden opgenomen. Op 1 december 2020 is met omwonenden gesproken over de inhoud van de startnotitie waarna enkele suggesties verwerkt zijn.

Concept NRD vastgesteld Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 5 januari jl. deze startnotitie in concept vastgesteld. Dat betekent dat het document ter inzage wordt gelegd. U kunt van 14 januari t/m 24 februari 2021 reageren op dit document. Waar vind ik de NRD? De startnotitie is te vinden op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium of in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel.

Daarnaast wordt het stuk toegelicht tijdens een digitale bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee te luisteren en vragen te stellen. Deze bijeenkomt vindt plaats op dinsdag 9 februari om 19:30 uur.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl met in het onderwerp “Bijeenkomst Startnotitie MER”.

Verslag bijeenkomst Braingate 9 sep. jl.

Bericht namens de gemeente:

Beste lezer,

Enige tijd gelegen heeft u deelgenomen aan de digitale bijeenkomst met als onderwerp de transformatie van het Braingate-gebouw aan de Rivium Boulevard. Zoals tijdens de bijeenkomst beloofd ontvangt u via deze weg een link naar het verslag. Het verslag is te vinden op www.capellebouwtaandestad.nl/braingate. Helaas iets later dan gehoopt, in verband met vakanties duurde het iets langer om het verslag af te ronden. Excuses hiervoor.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u deze mailen aan projectleider Rebecca Hoogendam, r.hoogendam@capelleaandenijssel.nl

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.