Auteur: Audrey

Uitgebreide groenwerkzaamheden

Afgelopen jaar is hard gewerkt om de ‘ontstening’, de vergroening en de duurzaamheid in onze wijk beter voor het voerlicht te krijgen. Verschillende wijkpartners, ambtenaren en met name bewoners en het OpgaveTeam Groen hebben zich hiervoor ingespannen. De gemeente is lange tijd bezig geweest met verbetervoorstellen. Een door wijk aangedragen plan is de plantvakken te versterken. Dit gaat plaatsvinden in verschillende fasen. Volgende week – na de verkiezingen – wordt gestart met de grootste plantvakken, namelijk op het Ardapleintje, ParkShuttle-kant van de Solislaan. De vernieuwing en de uitbreiding van de vakken hebben tegelijkertijd meer functies, zoals snelheid remmende maatregelen en klimaatadaptatie. Op latere momenten volgt nog heel de wijk, waar aanvullende groeninboet komt of waar vakvergrotingen en kleine vakvermeerderingen gaan plaatsvinden. Bij elkaar een grote operatie en ook een dringende oproep aan u! Bij heet weer, geef dan in de avond de plantjes voor uw deur zeker het eerste jaar wat extra water, zodat we kunnen blijven geniet van de kleurenpracht. Daarnaast zullen ook de wijkbewoners Jan en Jan met hun bakfietsen met gevulde gieters de plantenbakken en plantenvakken nalopen. Ook de kleine fauna profiteert van deze groenverrijking.

Wat komt er dan allemaal?

Voor wie het wil opzoeken onder meer de bomen sierkers, amber, ruwe berk en piramidale eik. Van de lagere groeisoorten komen er sowieso Buddleja Davidii Border Beauty, Spirea Vanhouttei, Hydrangea Macrophylla Sibilla, Weigelia Red Prince, Pinus Mugo Mugo, Chaenomeles Superba Nicoline, Hypericum Hidcote, Spiraea Japonica Goldflame en Potentilla Fruiticosa Marian Red Robin. Gisteravond tijdens de derde van vier sessies is op uitgebreide wijze besproken hoe in deze wijk de komende jaren de hittestress bestreden gaat worden met blauw en groen. Overall een zeer positieve richting die we samen met bewoners, OpgaveTeam en WOP zullen ondersteunen en bewaken.

Beplantingstekening Fascinatio

Digitale bijeenkomst 24 maart 2021 19.30 uur Mobiliteit

Onderstaande uitnodiging is door de gemeente Huis aan huis verspreid:

Beste bewoner,

Zoals u mogelijk weet heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel op 29 september 2020 Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Met dit besluit is een nieuwe fase van het project begonnen, namelijk de ontwerpfase. In deze ontwerpfase worden onder andere aanvullende onderzoeken met betrekking tot mobiliteit uitgevoerd als onderdeel van de MER-procedure. Daarnaast staan er ontwikkelingen gepland voor de Algeracorridor. Tijdens de WOP vergadering van 17 januari 2021 zijn al twee korte presentaties gegeven over deze onderwerpen.

Via deze brief nodigen we u graag uit voor een (digitale) bijeenkomst waarin we dieper op het onderwerp mobiliteit ingaan. Deze bijeenkomst vindt plaats op

woensdag 24 maart 2021 om 19.30 uur. 
Mobiliteit

Graag informeren we u over wat de (her)ontwikkeling van Rivium en de plannen rondom de Algeracorridor voor uw wijk betekenen in het kader van mobiliteit. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen voor Fascinatio en welke gevolgen zijn er te verwachten? Denk hierbij aan het wegverkeer, het openbaar vervoer en fietsroutes. Hoe hebben deze twee ontwikkelingen met elkaar te maken? Welke verkeersmaatregelen worden genomen? Op welke wijze is de gemeente inmiddels in gesprek met de bewoners? Wat kunnen verder nog doen?

Hoe kunt u deelnemen? 
Op woensdag 24 maart 2021 om 19:30 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee te luisteren en vragen te stellen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl met in het onderwerp “Bijeenkomst Mobiliteit”.

Indien u vooraf al vragen heeft kunt u deze mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl Wij proberen de antwoorden op deze vragen terug te laten komen in de presentatie. Wij hopen u digitaal te ontmoeten op woensdag 24 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

J.M. Meijer
,Afdelingshoofd Stadsontwikkeling (plv.)

Ruimtelijk Toekomst Perspectief (RTP)

Namens de gemeente:

De komende jaren werkt de gemeente aan een verbetering van de wijk Fascinatio. Hoe deze verbeteringen eruit zien, schetsen we in een Ruimtelijk Toekomst Perspectief (RTP). De onderwerpen wonen, mobiliteit, werken, groen en duurzaamheid komen aan bod. Nu het college het RTP in concept heeft vastgesteld gaan we weer in gesprek met de wijk.

Maandag 1 maart om 19:30 uur – Thema Entrees met uitstraling

Donderdag 4 maart om 19:30 uur – Thema Een gemengde buitenring

Dinsdag 9 maart om 19:30 uur – Thema Groene beleving

Woensdag 10 maart om 19:30 uur – Thema Mobiliteit, parkeren en ontsluiting

Indien u bij één van deze avonden, of meerdere avonden, aanwezig wil zijn is dat uiteraard mogelijk. Mail dan de data van uw voorkeur naar doemee@capelleaandenijssel.nl

Meer informatie? Lees: https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/fascinatio

TIP; MELD JE AAN OP DEZE SITE ZODAT JE VIA MAIL OP DE HOOGTE WORDT GEHOUDEN VAN DE LAATSTE INFORMATIE

BOF 17/2/21 15.00-16.00 uur

BOF, ‘t Breed Overleg Fascinatio vindt drie maal per jaar plaats. Op de wijk gerichte ondernemers, werkgevers, functionarissen en maatschappelijk middenveld zoals het onderwijscluster zijn een klein uur online met wijkwethouder Maarten Struijvenberg. Verwachtingen over heden en toekomst delen zij met elkaar.

Graag nodig ik jullie uit voor het Breed Overleg Fascinatio op woensdag 17 februari van 15.00 tot 16.00 uur, digitaal via vergaderkamer https://ijsselgemeenten.whereby.com/kamer-11. Het Breed Overleg Fascinatio is een overleg tussen ondernemers, werkgevers, middenstand, maatschappelijk middenveld, bestuurders en wijkgerichte functionarissen. Samen kijken we met wijkwethouder Maarten Struijvenberg naar vandaag en morgen. Wat kunnen we elkaar meegeven vanuit deze Coronaperiode, hoe vinden we de samenwerking en hoe bouwen we aan een toekomstbestendige wijk?

Wij verzoeken u eventuele aandachtspunten in te brengen bij gebiedsregisseur Werner Kasten (w.kasten@capelleaandenijssel.nl of 0651526394). Kort voor aanvang wordt een ‘agenda’ toegestuurd.

Belangrijke Oproep! Quion heeft gevraagd uitleg te kunnen geven over haar visie op (wijk)mobiliteit en stelt het hierbij nadrukkelijk op prijs als naast de wijkvertegenwoordigers uit de OT’s en het WOP (Dagelijks Bestuur WijkOverlegPlatform) juist nu ook de bedrijven aan zowel Capelse als Rotterdamse zijde van de Fascinatio Boulevard aansluiten.

Zoals gebruikelijk zal de gemeente in vogelvlucht de recent opgeleverde en nog te verbouwen kavels tonen. Tevens zal de gemeente u op de hoogte stellen van het RTPF, het Ruimtelijk ToekomstPerspectief Fascinatio. Hoe zal de wijk er in de nabije toekomst uitzien en op welke wijze worden bewoners en wijkgerichte participanten hierbij betrokken?

Kortom, er staat weer van alles op stapel deze bijeenkomst. Log op tijd in en maak ook gerust gebruik van de chat. Hiervan maken we een kopie en plakken dat vast aan een beknopt mededelingenverslag.

Namens de wijkwethouder wordt u nadrukkelijk uitgenodigd present te willen zijn.

Met vriendelijke groet, Werner Kasten Gebiedsregisseur Fascinatio

Instructies digitale bijeenkomst Werkwijze Q-team ‘van plan tot pand’ 10/2 18.30 uur

Namens de gemeente:

Beste deelnemer,

Bedankt voor uw aanmelding voor de digitale bijeenkomst voor woensdag 10 februari aanstaande.

De digitale bijeenkomst vindt plaats middels het programma PEXIP (een programma voor video conferenties). U kunt vanaf 18:15 uur inloggen in het systeem. De bijeenkomst start om 18:30 uur. U kunt deelnemen door te klikken op deze link: https://pexip.me/meet/36031308 of via de pexip-app het nummer invoeren: 36031308

Vervolgens kunt u toegang tot de kamer verkrijgen door de “Guest PIN code” in te voeren: 963214

In bijgaande handleiding vindt u een korte uitleg van het systeem. Indien u via een vaste computer of laptop deelneemt, hoeft u niets te installeren. Indien u via een tablet of mobiele telefoon (smartphone) deelneemt, moet u eerst de PEXIP app downloaden (zie bijgaande handleiding).

Als laatst een aantal aandachtspunten: • Op tijd in te loggen in het systeem, dat kan al vanaf 18:15 uur • Indien u anoniem wilt blijven, adviseren wij u uw camera en microfoon uit te zetten • Indien u anoniem wilt blijven maar evt. wel schriftelijke vragen wilt stellen, adviseren wij u toch met een onderscheidende naam/kenmerk in te loggen • Om de bijeenkomst zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen, is er geen mogelijkheid om mondeling vragen te stellen. Tijdens de presentatie is er de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen. Dit kunt u doen via de chat van het (PEXIP) systeem.

Wij hopen u aanstaande woensdag digitaal te ontmoeten rond 18:30 uur!

Contactgegevens

Adresgegevens

Huis van de Wijk Fascinatio
Fascinatio Boulevard 466
2909VA Capelle aan den IJssel
© 2023 Fascinatio.
Alle rechten voorbehouden.
Realisatie door Yorlinq.