Auteur: Audrey

Instructies digitale bijeenkomst Werkwijze Q-team ‘van plan tot pand’ 10/2 18.30 uur

Namens de gemeente:

Beste deelnemer,

Bedankt voor uw aanmelding voor de digitale bijeenkomst voor woensdag 10 februari aanstaande.

De digitale bijeenkomst vindt plaats middels het programma PEXIP (een programma voor video conferenties). U kunt vanaf 18:15 uur inloggen in het systeem. De bijeenkomst start om 18:30 uur. U kunt deelnemen door te klikken op deze link: https://pexip.me/meet/36031308 of via de pexip-app het nummer invoeren: 36031308

Vervolgens kunt u toegang tot de kamer verkrijgen door de “Guest PIN code” in te voeren: 963214

In bijgaande handleiding vindt u een korte uitleg van het systeem. Indien u via een vaste computer of laptop deelneemt, hoeft u niets te installeren. Indien u via een tablet of mobiele telefoon (smartphone) deelneemt, moet u eerst de PEXIP app downloaden (zie bijgaande handleiding).

Als laatst een aantal aandachtspunten: • Op tijd in te loggen in het systeem, dat kan al vanaf 18:15 uur • Indien u anoniem wilt blijven, adviseren wij u uw camera en microfoon uit te zetten • Indien u anoniem wilt blijven maar evt. wel schriftelijke vragen wilt stellen, adviseren wij u toch met een onderscheidende naam/kenmerk in te loggen • Om de bijeenkomst zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen, is er geen mogelijkheid om mondeling vragen te stellen. Tijdens de presentatie is er de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen. Dit kunt u doen via de chat van het (PEXIP) systeem.

Wij hopen u aanstaande woensdag digitaal te ontmoeten rond 18:30 uur!

Transformatie Fietsenstalling Capelsebrug

Alvast vooruitlopend op nog meer informatie over dit onderwerp, zoals inzet op deelmobiliteit vanaf onder meer dit metrostation, liet onze wijkwethouder Maarten Struijvenberg ons delen in het bericht dat hij van zijn Rotterdamse collega Judith Bokhove ontving. Reeds lange tijd heeft het WOP DB in verschillende vergaderingen in de stad en de regio hiervoor gepleit. Ook vanuit het OpgaveTeam Parkeren & Verkeer en vanuit Team Buurtpreventie is zelfs van recentere datum nog aandacht gevraagd voor deze drukke OV-omgeving.

“Per 31 augustus 2019 is de overeenkomst van de huur voor de fietsenstalling Capelsebrug met de voormalige beheerder van de stalling SDW opgezegd. Hierna is uitwerking gegeven aan het ontwerp van de nieuwe fietsenstalling en aansluitend de (voorbereidingen van de) aanbesteding. <p>Uitwerking nieuwe fietsenstalling Bij de uitwerking van de nieuwe fietsenstalling was het vanuit capaciteitsvraagstuk en vanuit ruimtelijk vraagstuk wenselijk om de fietsenstalling uit te breiden met de ruimte tot het talud. De nieuwe fietsenstalling wordt een kwalitatieve stalling met een nieuwe loge met zonnepanelen, een hek, dubbellaagse overdekte fietsplekken langs de rand en een aantal groenaanpassingen inclusief het behoud van de bomen op locatie en waterfiltratie overwegingen. Het ontwerp gaat uit van een ruim opgezette stalling met brede gangpaden. Door de rand overdekt tweelaags uit te voeren biedt de stalling ruimte voor meer dan een verdubbeling aan overdekte fietsplekken. Door het middenveld enkellaags te realiseren oogt de stalling ruim en geniet de bezoeker overzicht en oriëntatie. Omdat de nieuwe stalling meer grondgebied beslaat is speciaal gelet op het behoudt van de aanwezige bomen en de natuurlijke waterinfiltratie in de bodem. De bomen zijn inspiratie geweest voor houten gevelbekleding aan de binnenzijde van de stalling.

De huidige fietsenstalling biedt ruimte aan 232 fietsen. De nieuwe fietsenstalling geeft ruimte aan in totaal 667 fietsen, fietsen met krat, buitenmodel fietsen, scooters/ brommers en bakfietsen. Deelmobiliteit is buiten de stalling gerealiseerd. Langs de randen van de fietsenstalling kan dubbellaags overdekt gestald worden. In het midden enkellaags.

Toezicht nieuwe fietsenstalling Het toezicht van de nieuwe fietsenstalling zal uitgevoerd worden door de afdeling Parkeervoorzieningen van Stadsbeheer. De openingstijden zijn op alle dagen van 06.00 tot 01.00 uur, waarbij de sluitingstijd van de fietsenstalling afgestemd is op de laatste metrorit. Het stallen van de fietsen, brommers en scooters is gratis.

Aanbesteding en (voorbereidende) werkzaamheden De voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding zijn gereed. De aanbesteding is eind november uitgezet in de markt en in januari a.s. zal de definitieve gunning plaatsvinden. Vanaf maandag 21 december 2020 zullen al delen van de huidige stalling worden verwijderd. Met de bouw van de nieuwe stalling zal volgens de planning in februari 2021 gestart kunnen worden. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal er een tijdelijke pop-up stalling op één parkeerplaats voor vrachtwagens gerealiseerd worden. Naar verwachting zal de nieuwe fietsenstalling rond eind juni 2021 gereed zijn.”

Ongewenst gebruik shuttlebaan

Het WOP db plaatst op verzoek van de gemeente het volgende:

Geachte bewoner van Fascinatio,

Zoals u bekend wordt door de gemeente Capelle aan den IJssel, vervoerder Connexxion en voertuigleverancier 2getthere hard gewerkt aan het op de weg brengen van alweer de derde generatie ParkShuttle. De nieuwe, zelfrijdende voertuigen worden momenteel uitvoerig getest op de eigen baan tussen metrostation Kralingse Zoom en Rivium 4e straat. We hebben hoge verwachtingen van dit nieuwe systeem en vertrouwen erop dat de shuttles op afzienbare termijn weer met passagiers gaan rijden. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is het kunnen aanpakken van de verkeersrisico’s. Dit is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarvoor is dan ook inzet nodig van eenieder op Rivium.

Wat vragen we van u? Van de baan weg en af te blijven. De eigen baan is uitsluitend bedoeld voor gebruik door shuttles en de beheerders van dit systeem. Zie de borden en vele plaatsen met op diverse manieren en markeringen. Helaas moeten wij constateren deze baan in toenemende mate door wandelaars, scooters en fietsers wordt gebruikt, zelfs als zich shuttles op de baan bevinden. Al enkele keren heeft zich een bijna incident voorgedaan met testers van de shuttles. Dat is een voor iedereen onwenselijke situatie.

Er zijn afspraken gemaakt met handhavers, verkeerspolitie en BOA’s, om toezicht te houden. Als iemand bij gebruik van de baan door een BOA of de verkeerspolitie staande wordt gehouden. dan kan een forse boete worden uitgedeeld. Deze kan oplopen tot € 400,-. Het zou toch zonde zijn om zo’n onnodige boete op te lopen.

We willen u verder vragen deze informatie met zoveel mogelijk collega’s, bezoekers en anderen die op of via Rivium reizen te delen. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat Rivium binnenkort weer prima, bereikbaar is per ov. Wat het oplevert is een hoogfrequent rijdende, ultramoderne shuttle die mensen veilig en betrouwbaar kan vervoeren van en naar hun bestemming.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Groet, Rien van der Knaap, regie/projectleider Rivium vervoersknoop gemeente Capelle aan den IJssel.

Inspraakperiode NRD RIVIUM + digitale toelichting 9/2 19.30 uur

Ook dit bericht wil de gemeente graag onder uw aandacht brengen. Overigens is deze info onlangs ook huis aan huis verspreid.

Inspraakperiode Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de ontwerpfase wordt onder andere een MER (Milieu Effecten Rapport) opgesteld. Om dit te kunnen doen is een startnotitie geschreven. In deze startnotitie staat onder andere aangegeven welke gebieden, welke scenario’s en welke onderzoeken in het MER worden opgenomen. Op 1 december 2020 is met omwonenden gesproken over de inhoud van de startnotitie waarna enkele suggesties verwerkt zijn.

Concept NRD vastgesteld Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 5 januari jl. deze startnotitie in concept vastgesteld. Dat betekent dat het document ter inzage wordt gelegd. U kunt van 14 januari t/m 24 februari 2021 reageren op dit document. Waar vind ik de NRD? De startnotitie is te vinden op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium of in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel.

Daarnaast wordt het stuk toegelicht tijdens een digitale bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee te luisteren en vragen te stellen. Deze bijeenkomt vindt plaats op dinsdag 9 februari om 19:30 uur.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl met in het onderwerp “Bijeenkomst Startnotitie MER”.

Digitale informatiebijeenkomst toelichting kavel 4K3 3 februari 19.30-20.30 uur

Update 20/2 De presentatie is hier terug te lezen

Update 3/2 18.00 uur met inlogcode:

Bedankt voor uw aanmelding voor de digitale bijeenkomst voor woensdag 3 februari over kavel 4K3.

De digitale bijeenkomst vindt plaats middels het programma PEXIP (een programma voor video conferenties). U kunt vanaf 19:15 uur inloggen in het systeem. De bijeenkomst start om 19:30 uur. U kunt deelnemen door te klikken op deze link: https://pexip.me/meet/36031308 of via de pexip-app het nummer invoeren: 36031308

Vervolgens kunt u toegang tot de kamer verkrijgen door de “Guest PIN code” in te voeren: 963214

In bijgaande handleidingvindt u een korte uitleg van het systeem. Indien u via een vaste computer of laptop deelneemt, hoeft u niets te installeren. Indien u via een tablet of mobiele telefoon (smartphone) deelneemt, moet u eerst de PEXIP app downloaden (zie bijgaande handleiding).

Als laatst een aantal aandachtspunten: • Op tijd in te loggen in het systeem, dat kan al vanaf 19:15 uur • Indien u anoniem wilt blijven, adviseren wij u uw camera en microfoon uit te zetten • Indien u anoniem wilt blijven maar evt. wel schriftelijke vragen wilt stellen, adviseren wij u toch met een onderscheidende naam/kenmerk in te loggen • Om de bijeenkomst zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen, is er geen mogelijkheid om mondeling vragen te stellen. Tijdens de presentatie is er de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen. Dit kunt u doen via de chat van het (PEXIP) systeem.

Wij hopen u aanstaande woensdag digitaal te ontmoeten rond 19:30 uur!

Namens het projectteam Fascinatio, Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente:

Als bewoner van de wijk Fascinatio nodigen we u graag voor een digitale informatiebijeenkomst op 3 februari. Tijdens deze bijeenkomst zal Program en BIAS Architecten de bouwplannen toelichten voor kavel 4K3. Vanuit de gemeente lichten we toe hoe het proces verder zal gaan.

Wanneer: Woensdag 3 februari 2021

Tijd: 19:30 tot 20:30 uur (met uitloop tot 21:00 uur)

Aanmelden In verband met de huidige coronamaatregelen organiseren wij deze bijeenkomst digitaal. Wilt u deelnemen aan deze digitale bijeenkomst? Meld u dan vóór 1 februari 2021 aan door een e-mail te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp de tekst “Informatiebijeenkomst 4K3”. U ontvangt dan een aantal dagen van tevoren een e-mail met daarin de instructies om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst. Meer informatie U kunt op onze website alvast informatie opzoeken over de projecten. De presentatie van de bijeenkomst is hier later ook op terug te vinden: www.capellebouwtaandestad.nl/4k3

Digitale bijeenkomst Q-team woensdag 10 februari 2021, 18.30-19.30

Update 20/2: presentatie is hier terug te kijken

Namens de gemeente: uitnodiging voor een digitale bijeenkomst

Woensdag 10 februari 2021, 18.30 – 19.30 uur

Digitale bijeenkomst waarbij het Q-team uitleg geeft over hun werkwijze, op welke kaders wordt getoetst en geadviseerd en dit meer inzicht geeft in de afwegingen van het Q-team m.b.t. het Allsafe-pand.

Aanmelden

In verband met de huidige coronamaatregelen organiseren wij deze bijeenkomst digitaal. Wilt u deelnemen aan deze digitale bijeenkomst? Meld u dan vóór 5 februari 2021 aan door een e-mail te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp de tekst “Werkwijze Q-team – Van plan tot pand”. U ontvangt dan een aantal dagen van tevoren een e-mail met daarin de instructies om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst.

Contactgegevens

Adresgegevens

Huis van de Wijk Fascinatio
Fascinatio Boulevard 466
2909VA Capelle aan den IJssel
© 2021 Fascinatio.
Alle rechten voorbehouden.
Realisatie door Yorlinq.