Skip to main content

BOF Bijeenkomst

Op donderdag 8 oktober van 12:00 – 13:00 uur vindt er een BOF bijeenkomst plaats.

Wat is het BOF?

Dit is het gebiedsoverleg Rhijnspoor, Fascinatio/Brainpark III & ’t Rivium, onder voorzitterschap van wijkwethouder Josien van Cappelle, bij Ballast-Nedam aan de Fascinatio Boulevard. Naast accounthouders zijn vertegenwoordigers vanuit maatschappelijk middenveld, onderwijs en bedrijven present.

Directieteam Marcel Pfaff en Hans Oosterhoff gaan nader in op vormen van MVO, nieuwe werkstijlen en hun positief veranderde mondiale marktpositie na de ‘Turkse overname’.

Tevens komen kort aan bod de Structuurvisie 2030 en de nieuwe kavelontwikkeling van ’t Goede Huys (EZ, Erik Hommel). Verschillende successen passeren waaronder stadslandbouw, verduurzaming, de aanstaande opening van Het Muizengaatje en de vraag van zowel participanten als hun medewerkers om ‘opleukend’ met het gebied aan de slag te gaan.

Na afloop bezichtiging van diverse maquettes en het netwerken. Kortom, samen werken aan de verbinding voor de gebiedsopgaven in de nabije toekomst. Een grote opkomst wordt verwacht.

Ondernemende wijkbewoners kunnen naar deze bijeenkomst toe maar moeten zich hiervoor eerst aanmelden met naam en toenaam van bedrijf, dit kan via Werner Kasten 06-51526394.