Skip to main content
Conceptprogramma voor het nieuwe buurtcentrum

Conceptprogramma voor het nieuwe buurtcentrum

Beste wijkbewoners, werknemers, ondernemers en wijkgerichte functionarissen uit het maatschappelijk middenveld van Fascinatio,

Op maandag 3 september a.s. om 19.30 uur komen we bijeen in Buurtcentrum Wonderwereld aan de Fascinatio Boulevard 1148. Samen met u kijken wij hoe een leuk en onderhoudend activiteitenprogramma samengesteld kan worden.

Midden in de zomervakantie is er al een verkennende sessie geweest, hoe tot zo’n mooi programma gekomen kan worden. Reeds bestaande afspraken en verzoeken zijn in een schema gezet. Het is slechts een voorbeeld van hoe een weekprogramma in het nieuwe buurtcentrum eruit zou kunnen zien.

Deze maandagavond vragen wij opnieuw naar uw ideeën en inbreng. En gaan wij daadwerkelijk het activiteitenprogramma definitief maken. Bij een idee hoort ook vaak ondersteuning. Dat vraagt om inzet van volwassenen en jongeren in de rol van vrijwilligers. Dus als bedacht wordt dat er een dans- of filmavond moet komen, moet daarvoor ook een aantal personen zich opwerpen als vrijwilliger.

De bedoeling is dat er gestart wordt met een haalbaar activiteitenaanbod. De week met wijkactiviteiten en claims op alle beschikbare ruimtes worden nog niet volledig dichtgetimmerd. Wel is het nieuwe buurtcentrum zeven dagen in de week in ‘bedrijf’.

Heeft u vragen aan uw wijkbestuur het WOP richt deze dan tot info@fascinatio.nl; heeft u vragen aan uw buurtgroep richt deze dan tot wonderwereldfascinatio@gmail.com. Alle positieve, opbouwende informatie om tot een geslaagd, gloednieuw buurtcentrum te komen is dan ook van harte welkom.

Kom dus maandagavond 3 september luisteren, doe mee, kom met voorstellen hoe we het nieuwe buurtcentrum met aandacht voor alle leeftijdsgroepen zo gezellig mogelijk met een verleidelijk programma kunnen inrichten. Ook hadden enkele bezoekers van de eerste bijeenkomst behoefte om samen te spreken over de maatschappelijke wijkfunctie van dit nieuwe centrum. Kortom, deze avond is een ‘must’.

Mede namens buurtcoach Novita Metz (n.metz@welzijncapelle.nu),

Met vriendelijke groet, Werner Kasten