Skip to main content
WOP nieuws

WOP nieuws

Na de zomervakantie gaan we weer met frisse zin starten met WOP zaken en andere activiteiten. U bent gewend dat de start  van een nieuw seizoen begint met een groots wijkfeest. Dat was ook dit jaar weer de bedoeling maar het loopt  een beetje anders. De oorspronkelijke plannen voor een wijkfeest annex hardloopwedstrijd op 22 september zijn gewijzigd. Het wijkfeest en hardloopwedstrijd gaan op die datum niet door.
  • Het wijkfeest wordt gekoppeld aan de feestelijke opening van het nieuwe buurtcentrum/mini-Huis van de Wijk, vierde kwartaal 2018.
  • De professionele hardloopwedstrijd (vgl Schollebosloop/ Schenkelloop/ronde Capelle West)  wordt naar 2019 verschoven zodat een goede financiering/sponsoring kan worden geregeld.  Er wordt nog wel gedacht aan een kids run bij de openingsfestiviteiten van het nieuwe Buurtcentrum.
De ontwikkelingen van het nieuwe buurtcentrum/mini-Huis van de Wijk zijn heel snel gegaan. Ook het nieuwe scholencomplex schiet al lekker op. De bouw vordert flink en naar verwachting kunnen we het nieuwe buurtcentrum  eind oktober/medio november feestelijk openen. Er is dan ook besloten om dit jaar het wijkfeest te koppelen aan de opening van het nieuwe buurtcentrum, ook al omdat het budget maar een keer kan worden uitgegeven. Een datum is nog niet bekend maar wij houden u op de hoogte. Intussen gebeurt er weer van alles in de wijk.
  • De bouw van een nieuw appartementengebouw bij Capelse Brug is gestart. Een infoavond daarover is inmiddels geweest.
  • In de omgeving krijgt Rivium een complex met woningen. De uitnodiging voor een informatiemoment daarover volgt deze week.
  • Bewoner George Westerbeek heeft de verhuizing van de StadsLandBouw begeleid naar de nieuwe locatie Fascinatio Boulevard-Noord.
Daar gaat het weer groeien en bloeien. Op zondag 2 september houdt de SLB haar  jaarlijkse BBQ op het nieuwe terrein.
  • Er zijn al diverse gezellige straat-BBQ ’s geweest.
  • De programmering voor het nieuwe Buurtcentrum is in gang gezet. Heb je leuke ideeën voor activiteiten in het nieuwe Buurtcentrum meld je dan aan via info@fascinatio.nl . In dat nieuwe buurtcentrum kunnen meerdere activiteiten naast elkaar  plaatsvinden.
Nieuwe mensen hebben zich aangemeld voor werkgroepen van het WOP. Gelukkig kan er nu weer een werkgroep Verkeer worden gevormd. Het eerstkomende WOP staat gepland op woensdag 26 september a.s. Kom eens een kijkje nemen die avond om te weten wat er allemaal speelt in uw wijk.  

De wijkwethouder en een vertegenwoordiging van gemeentelijke afdelingen zijn aanwezig. Ook is er vaak een vertegenwoordiging van de politieke partijen om informatie uit de wijk en haar bewoners op te halen.  Wij zien u graag bij de opening van het nieuwe buurtcentrum/wijkfeest, op de WOP vergadering of bij een van de activiteiten in de wijk Fascinatio.

..tot dan!   WOP team Fascinatio