Skip to main content

Coronavirus

De aanpak om de uitbraak van het Coronavirus tegen te gaan vraagt veel van de samenleving. Het vraagt ook voortdurend om passende maatregelen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. In ieder geval tot en met 6 april gelden maatregelen die een flink effect hebben op het leven in Nederland. Vanaf 16 maart zijn scholen en kinderdagopvang gesloten. Het gehele onderwijs, van basisschool tot universiteit, is stilgelegd. Cafés, restaurants, sportkantines, sport- en fitness clubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops zijn gesloten vanaf 15 maart 18.00 uur.

We hebben elkaar allemaal nodig om de uitbraak van dit virus te verslaan. Hiervoor is het en blijft het belangrijk om je sociale contacten te beperken. Houd gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar en blijf de algemene hygiënemaatregelen in acht nemen. Houd oog voor elkaar en zorg voor elkaar en vooral voor de kwetsbare onder ons.

Kijk op de site van de gemeente voor meer informatie.

Hier staat ook een brief op van de burgemeester special gericht aan de kinderen.

Kijk ook eens op Nextdoor, hier staan ook leuke intitiatieven op hoe we elkaar kunnen helpen.

Ook Welzijn Capelle heeft een aantal maatregelen moeten nemen, zoals het sluiten van de Huizen van de Wijk, lees hier meer informatie.