Skip to main content
Update Allsafe onderzoek

Update Allsafe onderzoek

Namens het WOP het volgende bericht:

Beste bewoners,

Het college heeft vandaag middels de collegebrief onze gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken en verdere planning omtrent het Allsafe onderzoek. De collegebrief is openbaar toegankelijk en te raadplegen via het raadsinformatiesysteem: -> Stukken bij week 12. Info over aanbesteding Allsafe staat op pagina 2 en 3 van het document. ​

Communicatie: Een kopie van deze collegebrief wordt zoals gebruikelijk aan de pers toegezonden. In de brief wordt zoals bekend aangekondigd dat het onderzoek medio mei van start zal gaan.

Coronavirus: ​Voor zover er nu ingeschat kan worden hebben de huidige maatregelen rondom het Coronavirus geen effect op de verdere voortgang van het aanbestedingstraject. Mocht hier verandering hier in komen dan houden wij u op de hoogte. ​

Namens WOP Fascinatio

Marianne de Veer