Skip to main content

Het kernteam van WOP Fascinatio wenst alle wijkbewoners een goed en gezond 2021

| Audrey |

Wilt u over wijkontwikkelingen meepraten en nieuwe ideeën inbrengen neem dan eens deel aan de (al dan niet digitale) bijeenkomsten van het WijkOverlegPlatform.

Voor de agenda:

WOP vergaderingen 2021: 17 februari, 21 april, 22 september en 17 november van 1930-22.30 uur

Ondernemers en maatschappelijke instellingen Fascinatio hebben een Breed Overleg (BOF) met de gemeente op:

17 februari 15.00 – 16.30 uur

7 juli 14.00 – 15.30 uur

3 november 10.00 – 11.30 uur

Dank aan Eline Corver (14 jaar) voor het maken van de mooie nieuwjaarskaart!