Skip to main content
Het kernteam van WOP Fascinatio wenst alle wijkbewoners een goed en gezond 2021

Het kernteam van WOP Fascinatio wenst alle wijkbewoners een goed en gezond 2021

Wilt u over wijkontwikkelingen meepraten en nieuwe ideeën inbrengen neem dan eens deel aan de (al dan niet digitale) bijeenkomsten van het WijkOverlegPlatform.

Voor de agenda:

WOP vergaderingen 2021: 17 februari, 21 april, 22 september en 17 november van 1930-22.30 uur

Ondernemers en maatschappelijke instellingen Fascinatio hebben een Breed Overleg (BOF) met de gemeente op:

17 februari 15.00 – 16.30 uur

7 juli 14.00 – 15.30 uur

3 november 10.00 – 11.30 uur

Dank aan Eline Corver (14 jaar) voor het maken van de mooie nieuwjaarskaart!