Skip to main content
Hoe democratisch is Capelle?

Hoe democratisch is Capelle?

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meedoen?

Vul de online vragenlijst in!