Skip to main content
Ontwikkelingen ‘t Rivium 2.0 – Laat u horen!

Ontwikkelingen ‘t Rivium 2.0 – Laat u horen!

Op 22 juli jl. is er een digitaal overleg geweest tussen wijk- annex portefeuillewethouder Maarten Struijvenberg, gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van WOP Fascinatio, WOP Capelle-West en WOP ‘s-Gravenland over het concept gebiedspaspoort Rivium 2.0. Daarbij zijn nogmaals de grootste zorgen en aandachtspunten toegelicht vanuit bovengenoemde wijken.

De gemeente is van plan eind oktober/begin november een presentatie te geven over de impact van de plannen op de drie wijken. Daarbij ligt de focus op de mobiliteit (sluipverkeer, drukte en parkeren). Elk WOP zal vragen, aandachtspunten en zorgen vanuit de eigen wijk verzamelen en dit vooraf delen met de gemeente.

Het verzoek aan bewoners van Fascinatio is vragen, aandachtspunten en zorgen op dit onderwerp gemotiveerd kenbaar te maken. Niet via Nextdoor, maar uitsluitend via het e-mailadres van het WOP: info@fascinatio.nl.

U kunt de Riviumplannen inzien via de website van de gemeente www.capellebouwtaandestad.nl en www.wijwillendit.nl.

Wij horen u graag!

WOP-bestuur Fascinatio