Skip to main content
Wel of geen fysieke doorgang WOP-bijeenkomst?

Wel of geen fysieke doorgang WOP-bijeenkomst?

Op 23 september a.s. staat er weer een bijeenkomst van het WijkOverlegPlatform Fascinatio gepland. Bewoners, gemeente en bij de wijk betrokken maatschappelijke instanties wisselen nieuws en ideeën uit over onderwerpen die de wijk aangaan. De vorige bijeenkomst is vanwege de Coronaperiode niet doorgegaan in fysieke vorm. Wel heeft het WOP-kernteam regelmatig digitaal Vinger aan de Pols-overleg gevoerd met gemeente en overige betrokken instellingen en zijn de wijkzaken zoveel mogelijk kortgesloten. Ook de OpgaveTeams zijn doorgegaan. U heeft dit kunnen lezen in de wijkkrant die in juli HAH is bezorgd.

Gezien de huidige RIVM-maatregelen is er op 23 september a.s. slechts een fysieke bijeenkomst mogelijk waarbij max. 25 personen op reservering aanwezig kunnen zijn. Die kan worden gehouden in het MFC aan de Educatusstraat. Het betekent echter wel een beperking op het deelnemersaantal bij de WOP-bijeenkomsten en dan nog is het de vraag of de Coronavirusbestendige veiligheid voldoende gewaarborgd is.

Zolang er geen fysieke WOP-bijeenkomst is, houden wij u middels een frequentere HAH-krant Fascinatio Boulevard “Op De Hoogte” evenals middels WOP-berichten op website www.fascinatio.nl en via buurtapp Nextdoor.

Wij vragen u via deze poll of u een fysieke bijeenkomst van de WOP-vergadering op 23 september a.s. absoluut nodig vindt: ja of nee?