Skip to main content

Update Allsafe

| Audrey |
Het grote geel blauwe pand wat aan het begin van de wijk staat…het Allsafe pand…waarom staat dit pand hier? waarom zijn de bewoners niet juist ge├»nformeerd over de komst van dit pand…welke rol speelt de gemeenteraad? Tijdens de WOP vergadering van 4 september j.l. is er uitgebreid gesproken over dit pand en is er door het WOP een presentatie gegeven over de stand van zaken. U kan de presentatie van het WOP hier teruglezen.

Het concept verslag van de WOP vergadering van 4 september j.l. kan u hier teruglezen.