Skip to main content
Update Allsafe

Update Allsafe

Het grote geel blauwe pand wat aan het begin van de wijk staat…het Allsafe pand…waarom staat dit pand hier? waarom zijn de bewoners niet juist ge├»nformeerd over de komst van dit pand…welke rol speelt de gemeenteraad? Tijdens de WOP vergadering van 4 september j.l. is er uitgebreid gesproken over dit pand en is er door het WOP een presentatie gegeven over de stand van zaken. U kan de presentatie van het WOP hier teruglezen.

Het concept verslag van de WOP vergadering van 4 september j.l. kan u hier teruglezen.